Hoppa till huvudinnehåll
Ilse Spoelstra deltog i Filmkollo för tjejer som arrangerades inom Regionsamverkan Sydsverige. Foto: Sandra Penso

Barn och ungas rätt till film

För barnet är det viktigt att få tillgång till olika språk, även konstens språk. Likväl som i övriga ämnen behöver en få pröva konstens alla delar, som innebär både upplevelse, analys, reflektion och eget skapande. Vi behöver se konstområdena (film, teater, musik, bild, dans) som kunskapsområden. För att detta ska bli görbart behöver vi skapa hållbara strukturer.”  (Tine Billing, Barnkultursekreterare i Eslövs kommun)


Att bidra till att skapa hållbar, lokal infrastruktur för film är själva kärnan i Film i Skånes arbete. Med stöd av Film i Skåne och Region Skånes kulturförvaltning har Eslövs kommun under ett par års tid undersökt metoder för att arbeta mer hållbart med kultur i skolan. Arbetet bromsades dock upp av coronapandemin, liksom alla kommuners arbete pausade och ibland kullkastades av pandemin. Efter att den första chocken lagt sig började dock många se nya möjligheter genom att "coronasäkra"  arrangemang eller skapa digitala alternativ. Kanske har pandemin fått oss att samarbeta bättre över gränserna - både geografiskt och mentalt. Vi har vänt oss till varandra för att lära och hitta kreativa lösningar. En del av våra arrangemang har nått större publik online än när de genomfördes fysiskt. Online kan var och en ta del av ett större utbud än innan pandemin. Trots det - kultur för barn och unga upplevs bäst i sällskap med barn och unga. Gärna i stora och brokiga skaror. 

Bildtext: Ilse Spoelstra deltog i Filmkollo för tjejer som arrangerades inom Regionsamverkan Sydsverige. Foto: Sandra Penso

Filmkurs för tjejer på Katrinebergs folkhögskola.

Gränsöverskridande filmkurs

Regionsamverkan Syds (RSS) arbetsgrupp Film barn och unga ville stärka samarbetet över regiongränserna genom att gemensamt arrangera "Filmkurs för tjejer 14-22 år". Årets kurs ägde rum 28 juni - 4 juli. Vi ville betona vikten av kompetensutveckling och såg denna kurs som ett bra tillfälle att utbilda blivande filmpedagoger och bidra till att fler kvinnor tar plats inom filmskapandet i Sverige.
 

Sidan uppdaterad 25 Maj 2022, kl 13:35