Hoppa till huvudinnehåll
Bild ur den animerade barnfilmen "Mamma Mu hittar hem", regi Christian Ryltenius, producent Filippa Torstensson, SF Studios i samproduktion med Slugger Film, SVT och Film i Skåne.

Film Barn och Unga

Året inleddes med pandemirestriktioner. Det blev ingen resa för konsulenten Barn och unga till Göteborg Film festival i månadsskiftet januari-februari, och Film i Skåne tog även beslutet att Film i Skolan-dagen på BUFF den 22 mars skulle genomföras digitalt.

I mitten av maj kom beskedet att det filmpedagogiska samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige beviljats medel till tre aktiviteter under perioden 2022-2023; Filmkurs för tjejer i Halland, filmpedagogisk nätverksträff i Sydost och studieresa till Danmark. Till Halland åkte 5 skånska ungdomar på sommarläger. På hösten åkte 26 dedikerade Film Barn och Unga-entusiaster på studieresa till Viborg Animated Filmfestival med Animated Learning Conference samt Danska Filminstitutet (mer om studieresan nedan).

I samarbete med BUFF skickade Film i Skåne också 6 skånska ungdomar till Filmläger på Møn i Danmark.

VR-installationen ”The Crossing” på Skillinge teater blev inspiration till samarbetet med Moderna teatern, där Film i Skåne gick in med filmpedagog Figge Heurlins arbetsinsats när konceptet "Empatispelen" skulle vidareutvecklas och testköras på en klass i Malmö.

Barn och unga samarbetade med föreningen ARNA - Arts and Nature - som har sin bas i det blivande Unesco biosfärområdet Vombsjösänkan i Skåne. Föreningen arbetar för nytänkande i en hållbar framtid genom att i konstprojekt utforska förhållandet mellan natur och människa. Biosfärområdet berör kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo. Ungdomar från dessa kommuner kunde arbeta med filmpedagog Jasmine Cederqvist i ett Erasmusprojekt där de bland annat fått resa till Estland och träffa ungdomar från både Estland och Lettland.

Inom det nationella arbetet steg konsulenten barn och unga av posten som representant i Svenska Filminstitutets branschråd för filmpedagogiska frågor för att istället växla upp arbetet som sammankallande för Filmregionernas arbetsgrupp Film Barn och Unga (FIBU). I FIBU är majoriteten av landets konsulenter för barn och unga representerade och arbetar tillsammans med frågor som rör filmkunnighet, kulturskolor/fortbildning och skolbio.

Via regionala kulturförvaltningen och Lunds universitet deltog konsulenten barn och unga i kompetensutvecklingen "Konst, kultur och hälsa" (7,5 hp). Hon har också haft möte med K3 Malmö universitet om metodutveckling med utgångspunkt från gymnasieelevers arbete med film.

Filmpedagognätverk

Film i Skånes filmpedagognätverk bestod av 17 film-/mediepedagoger, varav 11 redovisade sina uppdrag. Av dessa hade 2 personer i nätverket inte genomfört några uppdrag.

- Totalt genomförde 9 pedagoger 273 workshops för 3345 elever (1495 i åldern 0-12 år samt 1487 i åldern 13-18 år). 63 deltagare var över 26 år. 
- Workshops genomfördes i Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kävlinge, Lund, Malmö, Skurup, Tomelilla, Ystad, Åstorp och Örkelljunga.
- Fördelningen mellan killar/tjejer uppskattades till 50/50.

Nätverket tunnades ut under pandemin. Några film- och mediepedagoger har glädjande nog fått anställning på kulturskolor eller skolor, medan andra har haft det tufft. Uppdragen har minskat. Ett fåtal film- och mediepedagoger har för många uppdrag; det gäller framför allt Oscar Wemmert som är fortsatt den enda spelpedagogen i Skåne. 
Film i Skåne gick in med arvode till filmpedagog i två projekt: Empatispelen med Moderna teatern och Erasmusprojektet med ARNA. Film- och mediepedagogerna i nätverket bjöds även in till studieresan till Danmark, varav två deltog.

Sidan uppdaterad 28 mar 2023, kl 15:38