Om Film i Skåne

Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscenter för film som arbetar brett över hela filmområdet och samverkar med många aktörer både regionalt, nationellt och internationellt.

Vi investerar i utveckling och samproduktion av film och i talangutveckling av framtidens filmskapare. Vi finansierar filmfestivaler och filmkulturella arrangemang. Vi arbetar med filmpedagogik för barn & unga i hela Skåne. Vi driver också filmstudion Ystad Studios och Southern Sweden Film Commission som marknadsför Skåne och södra Sverige som inspelningsplats för internationella film- och tv-produktioner.

Vårt uppdrag är att främja filmverksamhet i Skåne och att öka tillväxten i Skåne genom filmproduktion.

Styrelse

  • Anna Nordström Carlsson, ordförande
  • Carin Daal, ledamot
  • Hannes Holm, ledamot
  • Katarina Liljenberg, ledamot
  • Anders Landström, ledamot

Vårt uppdrag

Film i Skånes uppdrag enligt ägardirektiv från Region Skåne Holding:

”Bolaget ska i samverkan med relevanta aktörer och näringsliv främja filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet i Skåne, delta i samproduktion av film och TV-serier samt attrahera film- och TV-serieproduktion till Skåne. Detta ska ske genom konsultativ verksamhet, samproduktion av filmkulturella arrangemang, filmkommissionsarbete, filmstudiodrift, samt investering i filmproduktion som genomförs i Skåne eller produceras av skånska produktionsbolag.

Bolaget ska därvid vårda varumärket ”Skåne” så att det övergripande målet att stärka bilden av Skåne uppnås.

Bolaget ska verka och sträva efter hållbar utveckling inom de tre olika dimensionerna; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet.

Syftet med Bolaget är inte att bereda dess ägare vinst.”

Film i Skåne ska enligt ägardirektivet sträva efter hållbar utveckling inom tre olika dimensioner; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Det handlar om allt från den finansiering som krävs för att nå målen i verksamheten, möjligheterna att försörja sig som filmarbetare, filmens bidrag till en god och attraktiv livsmiljö, till hur vi reser och vilka material vi använder.