Tillgänglighetsredogörelse

Film i Skåne AB vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Det här sidan beskriver hur Filmiskane.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgängliga är webbplatserna?

Filmiskane.se är väl anpassad till WCAG 2.1 AA. Vi är dock medvetna om att vissa delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. För mer information, se nedan avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Filmiskane.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra Filmiskane.se:s tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Filmiskane.se är delvis förenligt med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Filmiskane.se använder i vissa fall icke-standardiserade (betaversioner) av HTML och CSS för att uppnå en önskvärd och likvärdig layout och funktionalitet oberoende av webbläsare som används. Detta leder till att webbplatserna inte uppnår fullständig validering enligt W3C-standarden.
  • Ett fåtal sidor på andra språk än webbplatsens standardspråk är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
  • Pdf-dokument är i stora delar ej tillgänglighetsanpassade.

Oskäligt betungande anpassning

Film i Skåne AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Film i Skåne AB har inte resurser att i nuläget tillgänglighetsanpassa de dokument som är publicerade på webbplatsen.

Publiceringsdatum för webbplatser

  • Filmiskane.se publicerades i ny version 2024-04-14