Hoppa till huvudinnehåll

Adress och faktura (invoice)

Företags- och postadress

Film i Skåne AB
Elis Nilssons väg 12
271 39 Ystad

Malmökontorets besöksadress

Friisgatan 19 B, Malmö
OBS! Ej postadress

Företagsfakta

Organisationsnummer : 556614-8614
VAT no: SE556614861401
Kundbetalningar: Bankgiro 427-1300
Payment customers: SWEDBANK
BIC kod: SWEDSESS     
IBAN no: SE23 8000 0821 4991 4598 3434

Faktureringsinformation

Alla fakturor som skickas till Film i Skåne ska skickas som e-fakturor. Tänk på att en faktura via mejl eller pdf inte är en e-faktura.

Om din organisation har ett system för e-fakturor så kan ni använda det. Om ni inte har denna funktion erbjuder vi, genom InExchange, en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera dina fakturor, se instruktioner nedan.

Öppna InExchange-tjänsten för att påbörja registreringen.

Du behöver ange följande uppgifter när du ska fakturera oss:

Fakturaadress

Film i Skåne AB
Elis Nilssons väg 12
271 39 Ystad
RS-ID/er referens, 159154

Övrig betalningsinformation

GLN: 7322733065754
Organisationsnummer: 556614-8614
VAT-nummer: SE556614861401

Fakturasupport

Frågor gällande fakturor, var god maila: faktura@filmiskane.se. Om du får frågor om InExchange-tjänsten, var vänlig och använd deras supportsystem.

Instruktion sv

Instruktion

Information about invoices

According to a new law, all suppliers to the public sector must send e-invoices. Please note that in this context, an invoice sent as an email or PDF is not considered an e-invoice.

Svefaktura is the most used standard for e-invoices, and the format we have chosen to work with. We also accept the EDI format.

Many business systems can now send electronic invoices. If you already have an electronic invoicing feature, you can use that. If you don’t have this feature, we can, through InExchange, offer a free service with which you can register your invoices manually.

Open the Invoicing Portal, then follow the instruction further down on this page to begin registering your invoice.

The following information is needed in order to make an e-invoice:

Invoice adress

Film i Skåne AB
Elis Nilssons väg 12
S-271 39 Ystad
RS-ID/ your reference, 159154

Additional account information

GLN: 7322733065754
Company registration number: 556614-8614
VAT number: SE556614861401

Invoice support

In case of questions concerning invoices please send an email to faktura@filmiskane.se. In case of questions concerning Inexchange please use the support button in the Inexchange portal.

Instructions

Instructions