Hoppa till huvudinnehåll

Adress och faktura (invoice)

Företags- och postadress

Film i Skåne AB
Elis Nilssons väg 12
271 39 Ystad

Malmökontorets besöksadress

Friisgatan 19 B, Malmö
OBS! Ej postadress

Företagsfakta

Organisationsnummer : 556614-8614
VAT no: SE556614861401
Kundbetalningar: Bankgiro 427-1300
Payment customers: SWEDBANK
BIC kod: SWEDSESS     
IBAN no: SE23 8000 0821 4991 4598 3434

Faktureringsinformation

Enligt lag ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. Pappersfaktura tillåts bara i undantagsfall. Observera att en faktura via mejl eller pdf inte är en e-faktura i detta sammanhang.

Många affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor. Om du inte har denna funktion erbjuder vi, genom Inexchange, en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera dina fakturor manuellt. Du kan självfallet använda någon annan operatör på marknaden för liknande tjänst.

Klicka på länken för att komma vidare till Inexchange-tjänsten:https://web.inexchange.se/inexchange/Mottagare/Region%20Skane

Följande uppgifter behöver du ange när du ska fakturera oss:

Fakturaadress till Film i Skåne AB:

Film i Skåne AB
Elis Nilssons väg 12
271 39 Ystad
RS-ID/er referens, 159154


GLN: 7322733065754
Organisationsnummer: 556614-8614


Frågor gällande fakturor, var god maila: faktura@filmiskane.se. Om du får frågor om Inexchange-tjänsten, var vänlig och använd deras supportsystem.

Information about invoices

Information about Invoicing and e-trade and our handling of supplier invoices.
According to a new law that applies from April 1, 2019, all suppliers to the public sector must send e-invoices.

Svefaktura is the most used standard for e-invoices, and the format we have chosen to work with. We also accept the EDI format.

Please note that in this context, an invoice sent as an email or PDF is not considered an e-invoice.

Many business systems can now send electronic invoices. If you already have an electronic invoicing feature, you can use that.

If you don’t have this feature, we can, through Inexchange, offer a free service with which you can register your invoices manually.

Go to the Invoicing Portal to register your invoice:
https://web.inexchange.se/inexchange/Mottagare/Region%20Skane

The following information is needed in order to make an e-invoice:

Invoice adress to Film i Skåne AB:

Film i Skåne AB
Elis Nilssons väg 12
S-271 39 Ystad
RS-ID/ your reference, 159154


GLN: 7322733065754
Organization number: 556614-8614


In case of questions concerning invoices please write to: faktura@filmiskane.se. In case of questions concerning Inexchange please use the support button in the Inexchange portal.