Hoppa till huvudinnehåll
Collage av foton och artiklar om och med Film i Skåne

Film i Skåne 25 år

Sagan tog sin början, inte en filmkamera - men en motorsåg

 

Om hur det regionala film-Sverige föddes

Man skulle kunna säga att utvecklingen av den regionala filmverksamheten i Sverige startade med en motorsåg.

1974 gör den amerikanske filmregissören Tobe Hooper sin världsberömda lågbudget-skräckfilm ”Motorsågsmassakern”

1980 har filmen letat sig in i svenska hem genom de allt fler videobandspelare som nu köps in och samhällsprogrammet ”Studio S” sänder, den 2:a december med senarelagd sändningstid, debatten ”Vem behöver Video?”  och myntar begreppet ”video-våld”, se klippet från Studio S.

Reaktionerna blir våldsamma. Redan 1981 stiftar man den s.k. videovåldslagen om förbud mot spriding av filmer och videogram med våldsinslag. Så småningom, efter år av utredande, inrättar man 1990 Våldsskildringsrådet som utifrån idén om att kunskap är bättre än förbud, arbetar med att på olika sätt främja medborgarens egen förmåga att hantera och förstå hur film och tv fungerar och påverkar oss. Alltså uppmuntras olika filmpedagogiska initiativ som dyker upp i landet. Nu börjar det ske många saker parallellt.

 

1990

  •  I Norrbotten beslutar Länsstyrelsen att man ska titta närmare på förutsättningarna för filmproduktion i länet. Inspirationen hämtas bland annat från Düsseldorf där media- och filmindustri ersatt traditionell basnäring.
     
  •  I Älvsborgs läns Landsting, som med tiden kommer att bli del av Västra Götalandsregionen, antar Kulturnämnden ett massmediepolitiskt handlingsprogram, och avsätter pengar för att stimulera till en lokal filmverksamhet och kommunala videoverkstäder etableras i flera kommunerna.
     
  • I Malmö stad arbetar Lennart Ström som fritidsledare med teater och film och drar igång den kommunala Medieverkstaden i Malmö och rekryterar Ralf Ivarsson som arbetat som redigerare och producent inom film och tv-produktion. Medieverkstaden i Malmö utbildar fritidsledare och lärare i hur film-och tv fungerar och erbjuder unga filmare teknikstöd. Så småningom utbildar medieverkstaden pedagoger och fritidsledare över hela Skåne och ett samarbete inleds med Folkets Bio i Lund där Charlotta Denward, Mats Lundblad och Fredrik Holmberg, förutom visningsverksamheten också arbetar med filmpedagogik.
    Läs också Lennart Ströms berättelse om den första tiden.

"Genuint sagt, så har jag verkligen älskat att jobba i Skåne, och med Film i Skåne." 

/ Anders Landström, Producent för Bron, Filmlance International

Sidan uppdaterad 17 mar 2022, kl 13:35