Hoppa till huvudinnehåll
Barn filmar andra barn iklädda rymddräkter i Pax rymdskepp.

Att utveckla filmpedagogik i hela regionen

I begynnelsen var filmpedagogiken. Det var Film i Skåne första uppdrag; att mot bakgrund av en infekterad debatt om det så kallade ”videovåldet” ge elever och lärare kunskaper och insikter i den rörliga bildens språk. Målet var att unga skulle få verktyg att förstå och själva uttrycka sig med film och rörlig bild, men också att förhålla sig kritiskt till den flod av rörliga bilder som finns i vår vardag. Rörlig bild som ett eget språk, vid sidan av det skrivna och talade. Att stötta kommunerna i deras arbete med skolbio var en del av detta uppdrag, där en film kan visa världen utifrån olika perspektiv och inspirera till viktiga samtal. 


Urklipp ur Film i Skånes Nyhetsbrev nr 3, 1996. "Våldet i medierna.

Våldet i medierna

I början hade vi en filmpedagog anställd (tidvis 2 filmpedagoger) som reste Skåne runt och föreläste i skolorna om filmens språk utifrån populära filmer som unga själva valde att se. Genom att fortbilda lärare kunde vi nå ännu fler elever. 1997 genomfördes 105 utbildningsdagar för lärare och elever. Till slut blev behovet så stort att vi skapade ett nätverk av frilansande filmpedagoger som kunde ta de uppdragen, medan vi själva fokuserade på rådgivning och strategiskt arbete gentemot kommunerna.

Vid sidan av det grundläggande rådgivande och strategiska arbetet har vi drivit och medverkat i olika projekt. 1996 drog Videofilmfestivalen igång, som sedemera kom att byta namn till Pixel Skånes filmfestival och som är i full form än, liksom filmlägren som genomfördes för första gången 1997 och som sedan avlöst varandra med olika samarbetspartners och med lite olika fokus. Vår konsulent film barn och unga, Carolina Falk utvecklar mer om dem nedan.

En person i gron helkroppsdräkt och hög hat i en green screen miljö. Foto: Suzanne Wiktorsson.

2018 öppnade Ystad Studios Visitor Center

2018 öppnade Ystad Studios Visitor Center i samarbete med Ystads kommun, ett besökscenter för film med scenografi från filmer och TV-serier inspelade i Skåne. Här är alla välkomna, från sommarens turister till skolklasser från hela regionen som deltar i väl utvecklade workshops, ledda av filmpedagoger.  Läs om hur det hela började.

Inom ramen för det filmpedagogiska arbetet har en rad andra insatser gjorts. Några (men många) exempel är: produktionen av läromedlet ”Reklamfilmens fantastiska värld” som tidigt togs fram i samarbete med Konsumentverket, utvecklingsarbete kring undervisning i rörlig bild på lärarutbildningarna i Skåne, Digital Storytelling, den årliga Film-i-skolan-dagen på Barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö (BUFF).

Upprepade enkätundersökningar kring filmpedagogisk verksamhet i de skånska kommunerna och film i kulturplaner och skolplaner, filmprojekt för nyanlända barn, filmprojekt med utgångspunkt i arkeologi, en lång rad filmiska samarbeten med olika organisationer och verksamheter i Skåne, rektorsutbildning i film och mediers användning, föreläsningsformen ”Elever möter filmare”, Musikvideofabrik under Malmöfestivalen, fyra skånska ungdomars medverkan i Seoul International Youth Film Festival, integrationsprojekt med film på bibliotek, temadagar, nätverksträffar, seminarier med mera, med mera.

Trots att det idag finns en medvetenhet om betydelsen av att unga både är mediekompetenta och mediekritiska, är det ett ständigt pågående arbete att förankra de filmpedagogiska perspektiven i kommunerna och i skolans undervisning. Under de år som varit har vi testat en rad olika modeller för att stimulera kommunerna till verksamhet som är kontinuerlig och hållbar över tid. Än idag är det i hög grad personberoende om barn och unga i en kommun får möta film och rörlig bild i skolan och på fritiden. Av det skälet har vi särskilt de senaste åren koncentrerat oss på samarbetet med skolor, kulturskolor och bibliotek; institutioner som är fasta inslag i kommunernas budget, och som inte i första taget stryks i besparingstider.

Vi bad vår konsulent för barn och unga, Carolina Falk, att berätta mer om några av verksamheter hon arbetat med genom åren.

Carolina Falk

Konceptutveckling och konsulentskap

Jag tillträde rollen som konsulent film barn och unga i januari 2009. Kulturrådet hade precis lanserat sitt Skapande skola-stöd. I Ystad Studios pågick inspelningen av SVT:s barnprogram ”Vid Vintergatans slut”, skriven och regisserad av Petter Bragée. Sanna Persson Halapi spelade rymdvarelsen Pax och kulisserna till hennes rymdskepp var uppbyggt i full skala i en av studiohallarna. Ett av mina första uppdrag blev att efter inspelningen bygga upp en pedagogisk filmstudio i hallen, med skeppet som huvudattraktion. Petra Rundqvist, fd filmstrateg på Ystads kommun, fick med oss i kommunens första Skapande skola-satsning. 13 åttonde klasser skulle i maj besöka Ystad Studios, Klostret, biblioteket samt konsthallen och jobba med det gemensamma temat ”Lycka sökes!”. På Ystad Studios skulle eleverna klassvis göra ett nyhetsreportage på tre timmar – från inspelning till visning.

Hanna Sohlberg på Film i Skåne hade tidigare arbetat fram ett pedagogiskt koncept ”Nyhetsstudion” som nu raskt omarbetades och döptes om till: ”Lycka sökes!”. Konceptet är en steg för steg lärarhandledning som skickas till klassläraren i förväg. För att lyckas i studion måste eleverna ha delat in sig i grupper, fördelat arbetsroller samt skrivit manus innan de kommer till oss.

Filmarbetaren Marcus Hadriz spelade in material som lades in på redigeringsdatorerna i studion. Petter Bragée specialskrev en scen som spelades in med Anders Linder, som spelar Peo i Vintergatan-serien. När detta klipptes ihop med elevernas material såg det ut som att eleverna skådespelade tillsammans med Peo i rymdskeppet!  Slutligen anställdes Lina Linde och Karen Helene Haugaard från det frilansande nätverket Beställ en filmpedagog som filmpedagoger. Under sju svettiga dagar fick de ta emot två klasser per dag och producera inte mindre än 13 nyhetsreportage – Film i Skånes pedagogiska filmstudio Ystad Studios Film Camp var härmed invigd! ”Vid Vintergatans slut” började sändas på SVT i januari 2010 och naturligtvis hade vi premiärmingel i Ystad Studios Film Camp med delar av filmteamet och vår VD Ralf Ivarsson som höll tal.

Bild från filmworkshops "Lycka sökes" 2009.
Under inspelning av "Lycka sökes" 2009.

 

Bild från filmworkshops "Lycka sökes" 2009. Inne i Pax rymdskepp.
Under inspelning av "Lycka sökes" 2009.

 

Konceptet lärdes sedan ut till nätverket Beställ en filmpedagog och flera kommuner, bl a Skurup, Helsingborg, Trelleborg, Kävlinge och Sjöbo, anlitade filmpedagoger som kom med klasser till studion och genomförde ”Lycka sökes!”. I närbelägna Simrishamn hade man en egen filmpedagog anställd, Mårten Hård, som använde sig av Ystad Studios Film Camp och utbildade klasser i en anpassade variant av vårt nyhetsreportage. Även Jack Löfving som jobbade på Ystad kommuns Cineteket brukade använda sig av studion till att genomföra guidade turer i rymdskeppet i kombination med filmpedagogiska workshops.

Olof Marnung undervisar barn i animationsteknik.

År 2011 tog filmpedagog Olof Marnung fram ett animationskoncept till studion som vi även gjorde en mobil variant av. Ipaden hade börjat få stort genomslag tack vare skolornas 1:1 satsning och animation var en perfekt introduktion till film i undervisningen. Olof byggde fyra bärbara animationslådor, vi köpte in en klassrumsuppsättning mobila animationskit samt fyra ipads. I samarbete med FilmCentrum Syd erbjöd vi sen filmpedagoger i våra nätverk att låna dem för fortbildning av elever och lärare i Skåne. Nätverket ”Beställ en filmpedagog” samt nätverket för kommunalt anställda film-och mediepedagoger och AV-centraler erbjöds fortbildning i animationskonceptet som Olof höll i.

Maria Andersson Brandt kompletterade med en kurs i ”Appar + Animation”. Hon höll även andra kurser för att filma med ipad som vi arrangerade tillsammans med Kulturkraft Syd, samt  AV-media i Hässleholm. Sammanlagt kom det nästan 100 deltagare från Hässleholm, Höör, Klippan, Östra Göinge, Eslöv, Båstad, Svalöv, Kristianstad, Laholm. Intresset för att filma med ipad var stort!

Pax i rymdstudion tillsammans med barn.

Under 2012 utvecklade vi konceptet ”Filma med Pax” för Ystad Studios Film Camp med skådespelerskan Sanna Persson Halapi. Sanna var aktuell med en egen serie för SVT ”Pax jordiska äventyr”. Tillsammans med filmpedagog Karen Helene Haugaard togs det fram filmpedagogiska koncept för förskoleklass, låg-, mellan- samt högstadiet. Koncepten testkördes 2012/2013 och genomfördes för 22 klasser år 2013 14 klasser 2014 samt 16 workshops 2015. 

Filmlägerverksamhet i Ystad

Redan 2011 arrangerade vi vårt första filmläger i Ystad Studios Film Camp tillsammans med ABF Skåne. Ungdomar i åldern 13-18 år från olika delar av Skåne gjorde film i princip dygnet runt under en hel sommarvecka. Lägret blev en stor framgång och genomfördes varje år fram t om år 2016.

Med medel från Kulturrådet arrangerades 2013 ett filmläger för ungdomar med funktionsvariation tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Konstnärliga ledare var Christina Erman Widerberg och Pia Ivarsson. 2017 arrangerade vi Sommar-filmskola med extra stöd i samarbete mellan Folkuniversitetets Funkisverksamhet. Filmpedagogerna Charlie Kristiansson och Pia Ivarsson höll i filmworkshops på Musikhuset i Malmö.

Artikel om filmlägren i Ystad Allehanda 2020
Ur Ystad Allehanda, sommaren 2020

 

Deltagare i filmkollot 2018 inne i Cirkus Imagotältet

2018 fick vi stöd av Kulturrådet till ett 3-årigt filmprojekt för ungdomar med funktionsvariation. Filmkollo arrangerades 2018, 2019 samt 2020 i Ystad Studios. Ungdomarna fick även individuell handledning i ett mentorskapsprogram som Pia Ivarsson ledde. Deltagarna Linnea Weikel och Sofia Berglund deltog i Svenska Filminstitutets talangsatsning Reflektor och fick åka till Trollhättan 2018 och Stockholm 2019. Sofia Berglund och Pontus Nilsson åkte till Stockholm 2019 för att spela in en intervju med dokumentärfilmaren Tom Alandh och hans klippare Helene Berg på SVT.

Ett filmläger för tjejer med AD(H) arrangerades 2019 i Ystad Studios av Burlövs kommun i samarbete med Film i Skåne. Pia Ivarsson och Malin Andersson var konstnärliga ledare. Maria Söderling, lektor med fokus på literacyutveckling i Burlövs kommun, fick stöd av Svenska Filminstitutet för utvecklingsprojektet Det ni inte ser, som ni kan läsa mer om här. Förutom filmlägret filmade Pia Ivarsson ett samtal med Sofia Lundberg Söderling som fick sin AD(H)D diagnos långt upp i skolåldern. Filmen visades på Film i Skolan-dagen 2019. Maria Söderling gjorde även ett fokusgruppssamtal med 5 filmpedagoger som sammanställdes i en rapport. Filmvisning och rapportrelease skedde på Arlövs bibliotek den 18/9-19.

Filmpedagoger och deltagare efter avslutat läger 2019
Filmpedagoger och deltagare efter avslutat läger 2019.

 

En fast bas för filmpedagogisk verksamhet

2018 slogs Cineteket och Filmcamp ihop till en verksamhet och bytte namn till Ystad Studios Visitor Center. Delar av rymdskeppet revs och lämnade plats till cirkustältet från produktionsbolaget Mints barnprogram ”Cirkus Imago”. Frej Bergstrand regissör på Mint förnyade nyhetsreportagekonceptet och gjorde en variant med förinspelat material med cirkusartisten Anna Lagerqvist som spelar Anna i Cirkus Imago. Frej utvecklade även ett koncept i Wallander-miljöerna; ”Gör en deckarfilm”. Programmen var bokningsbara fr o m oktober 2018.

Under två läsår ht 2019-vt 2021 har Film i Skåne och YSVC tillsammans gått ut med ett prova-på erbjudande till alla Skånes kommuner på de fördjupade filmkoncepten. Filmpedagog John Belfrage anställdes för att ta emot klasser från Lund, Hässleholm och Sjöbo som gjorde programmet ”Sänd rymdnyheter” samt ”Gör en deckarfilm” med klasser från Hörby, Malmö och Helsingborg. Hösten 2020 har vi vårt största Skapande skola projekt någonsin i YSVC. Lunds kommun erbjöd alla sina klasser i åk 9 och åk 8 att komma prova ”Gör en deckarfilm”. För att kunna ta emot denna bokning fick även filmpedagog Lisa Fjellman från ”Beställ en filmpedagog” anställas.

Tjejfilmssatsningen 2012

Film Barn och Ungas arbete bedrivs i nära samverkan med Svenska Filminstitutet. Ett exempel är satsningen på unga kvinnors filmskapande, ett uppdrag som Filminstitutet fick av Kulturdepartementet. Film i Skåne fick medel för att genomföra projekt med fokus på att främja jämställdhet inom filmbranschen. ”Tjejfilmsatsningen 2012” var ett av projekten. 13 utvalda tjejer i årskurs 1-3 på JB gymnasiet i Ystad fick handledning av dokumentärfilmaren Malin Andersson inför den nationella filmfestivalen Angeläget samt Film i Skånes festival Pixel. Två av tre färdiga filmer antogs till Pixel och den ena filmen tog sig hela vägen till final i ”Angeläget”. På sommarlovet erbjöds tjejerna plats på ABF och Film i Skånes filmläger. Två tjejer hade i uppgift att filma under lägret och hösten 2012 sammanställde de en dokumentär om tankarna kring sitt eget och andra kvinnors filmskapande. Processen handleddes av Malin Andersson. Slutresultat: en samlings DVD med sex kortfilmer som hade release på Pixel 2013. DVD:n distribuerades med Barn och Ungas utbudskatalog 2013-15.

Strategiarbete: Film, digitala spel och transmedia – barn och ungas eget skapande

2016–2017 erhöll Film i Skåne utvecklingsmedel från Kulturnämnden Region Skåne för att bredda arbetet med ungas eget skapande inom film/rörlig bild till att även innefatta digitala spel och transmedia. Pedagogiska koncept kring digitala spel och animation togs fram och testades, bl a i projektet ”Skapande skola – Cirkus Imago, animerad film och digitala spel på Kulladalsskolan” som genomfördes i Malmö 2016. Projektet var ett samarbete mellan Film i Skåne, Helene Mohlin och Pernilla Olsson från Mint som skapat filmen ”Cirkus imago – En chans på miljonen” samt film/mediepedagogerna Anna Lönn Franko, Oscar Wemmert, Lisa Fjellman, Mia Hulterstam och Jim Nilsson. Projektet dokumenterades av Maria Söderling och resulterade i rapporten ”Erövra uttryck i samspel med andra”. Projektet avslutades med en galavisning i gymnastiksalen. Röda mattan rullades ut, det klipptes biobiljetter och serverades popcorn i strut. Skolans 450 elever delades upp i två sittningar á 2,5 h för att titta på samtliga 52 animationer och 28 digitala spel som eleverna i åk 2–5 gjort.

Oscar och Mia tog även fram ett transmediakoncept ”Skapa & berätta med animation & digitala spel” på temat Cirkus Imago som elever i bl a Eslöv och Lomma fått prova på.

I projektet togs även fram ett konceptet ”Mobila Cirkus Imago” som provkördes av filmpedagog Jim Nilsson och filmaren Haidar Ahmadzai i Perstorp: ”Klubb Kompisbibblan” – ett projekt där film används för att främja integration.

Oscar Wemmert från Gameflame arbetade fram flera spelpedagogiska koncept på uppdrag av Film i Skåne. Han finns nu med i nätverket ”Beställ en film-/mediepedagog” som spelpedagog. Tusentals elever i Skåne har sedan satsningen drogs igång fått prova på att skapa och berätta med digitala spel. I dag jobbar Oscar tillsammans med Bobbi Augustin Sand på Game Habitat med de spelpedagogiska frågorna på uppdrag av Region Skånes kulturförvaltning.

Filmpedagoger hjälper elever att animera film.
Bilder från projektarbetet på Kulladalskolan.

 

Pedagog står framför barn med händerna i luften.

Utvecklingsprojekt "Hållbar lokal infrastruktur barn och unga Eslöv”

2017 beviljades Eslövs kommun 250.000 kronor i bidrag från Region Skånes Kulturförvaltning för ett utvecklingsprojekt kring hållbar lokal infrastruktur inom Film och rörlig bild för barn och unga. Styrgruppen Carolina Falk (Film i Skåne), Johan Plambeck (utvecklingschef Eslövs kommun), Tine Billing (barnkultursekreterare Eslövs kommun), Bella Tinghammar (verksamhetschef Eslövs kulturskola), Mia Hulterstam (filmpedagog på Eslövs kulturskola samt Charlotte Wedelsbäck (rektor Stehagsskolan) beslutade att bjuda in Anne Bamford till ett dialogmöte i samband med hennes medverkan på Art Rich Eslöv en inspirationsdag för alla lärare/pedagoger (ca 400) i Eslövs kommun den 6 mars. Den 5 mars hade vi ett möte med Anne Bamford utifrån frågeställningen: – How to facilitate ART RICH SCHOOLS in Eslöv?

Vid detta möte deltog även Camilla Sjöstrand från Region Skånes kulturförvaltning samt Daniel Serrano, projektets följeforskare från Sociologiska institutionen på Lunds Universitet. Det var ett fantastiskt möte, tänk att få sitta på biblioteket i Eslöv med världsledande professorn och diskuterade filmkultur för barn och unga!

En annan, och sista highlight att nämna här, var när projektet blev utvalt att som första och enda filmpedagogiska projekt presenteras på Filmpolitiskt toppmöte under Göteborg filmfestival 2019! Tine, Johan, Carolina samt nytillträdda Magnus Engvall från Region Skånes kulturförvaltning fick stå i rampljuset och prata om det vi brinner mest för: nödvändigheten av att skapa hållbara strukturer som innefattar både kommun och region för att stärka demokratin och garantera alla barn samma kunskap i filmkunnighet. I dag vilar ansvaret till stor del på enskilda eldsjälar och undervisningen är ofta projektbaserad.

Som inledning passade vi på att visa "Rymdkriget 2 – Hotet mot jorden" av Jakob Böök och Daniel Blomqvist, en film som gjordes på en filmkurs som Mia Hulterstam höll i på Eslövs Kulturskola. Filmen vann Pixel junior 2018. Det går ju inte bara att prata – man måste visa vad man menar också.

/Carolina

 


Huvudbild: Skolklass spelar in film på Ystad Studios Film Camp.

Sidan uppdaterad 04 feb 2022, kl 13:35