Hoppa till huvudinnehåll
Filminspelning av "Flaket" i Ystad Studios. En stor bildduk i bakgrunden och rekvisita på golvet.

Ett produktionscentra växer fram

Mellan 1995 och 2001 bestod Film i Skånes insatser i filmprojekten av teknikutlåning och praktisk hjälp med redigering. Under perioden lobbade Film i Skåne tillsammans med producenter och produktionsbolag om att öka resurserna till filmproduktionsverksamhet och olika utredningar togs fram om såväl en skånsk- som en sydsvensk filmfond.

I och med P.O Enqvists filmutredning 1999 där Film i Skåne tillsammans med Film i Väst och Filmpool Nord pekas ut ut som ett av tre potentiella regionala produktionscenter, så öppnas möjligheten till statlig finansiering om det finns regional medfinansiering. 

Film i Skåne som 1998 var en ideell förening skriver 2001 avtal med Region Skåne om att bilda aktiebolaget Film i Skåne för att härbärgera såväl den ursprungliga regionala filmstödsverksamheten som samproduktion av film och TV-serier.

Första samproduktionsinsatserna sker i Jan Troells långfilm ”Så vit som en snö” och Johannes Stjärne Nilsson och Ola Simonssons sedermera världsberömda kortfilm ”Music for one apartment and six drummers”. Vid Guldbaggegalan året därpå 2002 belönades de bägge filmerna med sammanlagt 4 guldbaggar. Se samtliga Guldbaggebelönade samproduktioner.

Det funnits tre syften med att göra insatser i film- och TV-produktion:

  • att stärka den regionala filmbranschen och dess kreatörer 
  • att attrahera nationell och internationell finansiering som spenderas i Skåne i och med att filmproduktionen sker i Skåne.
  • Nationell och internationell uppmärksamhet för Skåne genom filmproduktionerna.

De verktyg vi jobbat med är:

  • talangutveckling; genom program stärka regionala kreatörer/producenters förmåga att initiera, utveckla, finansiera och genomföra filmprojekt.
  • projektutveckling; finansiera utveckling av projekt så att de kan tas till en nivå där de blir aktuella för samproduktion genom ytterligare nationell eller internationell finansiering.
  • samproduktion av kortfilm och dokumentärer, primärt av kreatörer och bolag verksamma i Skåne, oavsett var i världen de spelar in.
  • samproduktion av långfilm-och TV-drama-serier, primärt med produktion i Skåne och med krav på spendering i Skåne oavsett var i världen bolaget/projektet kommer ifrån.

Fram till 2019 har vi samproducerat över 140 långfilmer för biograf varav hälften dokumentärer, 20 TV-serier och över 400 fiktions- och dokumentärkortfilmer

Den totala omsättningen i dessa projekt har varit ca 3 miljarder kronor varav ca 1,15 miljarder har spenderats i Skåne. För att möjliggöra dessa projekt har Film i Skåne investerat 273 miljoner kr.
 


Huvudbild: Filminspelning av "Flaket" i Ystad Studios.

Sidan uppdaterad 04 feb 2022, kl 13:35