Hoppa till huvudinnehåll
Bron 4 pressbild under öresundsbron

Hållbarhet

Film i Skåne ska enligt ägardirektivet sträva efter hållbar utveckling inom tre olika dimensioner; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Det handlar om allt från den finansiering som krävs för att nå målen i verksamheten, möjligheterna att försörja sig som filmarbetare, filmens bidrag till en god och attraktiv livsmiljö, till hur vi reser, vilka material vi använder och hur vi sorterar sopor. 

För en grönare filmproduktion

Inspirerade av europeiska regionala filmfonder och med särskilt ekonomiskt stöd från ägaren Business Region Skåne inledde Film i Skåne under 2018 ett pilotprojekt i samarbete med masterstudenter vid The International Institute for Industrial Environmental Economics på Lunds universitet. Syftet är att ta fram en modell för att stimulera till ”grönare ” filmproduktion men även se över förbättringsarbeten inom Film i Skåne och verksamheten i Ystad Studios. 

Vårt arbete för en grön filmproduktion

Pixel Skånes Filmfestival 2019 - ett hållbart arrangemang

Årets Pixel har fokus på hållbarhet i såväl materialval som seminarieinnehåll - en del av Ystads kommuns och Film i Skånes samarbete kring hållbar filmproduktion, bland annat inom EU-projektet Green Screen.

Läs mer om de "gröna" programpunkterna

Sidan uppdaterad 24 Feb 2020, kl 07:59