Hoppa till huvudinnehåll
Photo from the TV-series "The Bridge".

Hållbarhet

Film i Skåne ska enligt ägardirektivet sträva efter hållbar utveckling inom tre olika dimensioner; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Det handlar om allt från den finansiering som krävs för att nå målen i verksamheten, möjligheterna att försörja sig som filmarbetare, filmens bidrag till en god och attraktiv livsmiljö, till hur vi reser, vilka material vi använder och hur vi sorterar sopor. 

För en grönare filmproduktion

Inspirerade av europeiska regionala filmfonder och med särskilt ekonomiskt stöd från ägaren Business Region Skåne inledde Film i Skåne under 2018 ett pilotprojekt i samarbete med masterstudenter vid The International Institute for Industrial Environmental Economics på Lunds universitet. Syftet är att ta fram en modell för att stimulera till ”grönare ” filmproduktion men även se över förbättringsarbeten inom Film i Skåne och verksamheten i Ystad Studios. 

Vårt arbete för en grön filmproduktion

Sidan uppdaterad 02 feb 2022, kl 15:21