Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse, uppdrag & övrig information

Styrelse

Film i Skånes styrelse består av följande personer:

  • Anna Nordström Carlsson, ordförande
  • Carin Daal, ledamot
  • Hannes Holm, ledamot
  • Katarina Liljenberg, ledamot

Vårt uppdrag

"Bolaget ska i samverkan med relevanta aktörer och näringsliv främja filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet i Skåne, delta i samproduktion av film och TV-serier samt attrahera film- och TV-serieproduktion till Skåne. Detta ska ske genom konsultativ verksamhet, samproduktion av filmkulturella arrangemang, filmkommissionsarbete, filmstudiodrift, samt investering i filmproduktion som genomförs i Skåne eller produceras av skånska produktionsbolag.

Bolaget ska därvid vårda varumärket ”Skåne” så att det övergripande målet att stärka bilden av Skåne uppnås.

Bolaget ska verka och sträva efter hållbar utveckling inom de tre olika dimensionerna; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet.

Syftet med Bolaget är inte att bereda dess ägare vinst." (ur Ägardirektiv från Region Skåne Holding)

Hållbarhet

Film i Skåne ska enligt ägardirektivet sträva efter hållbar utveckling inom tre olika dimensioner; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Det handlar om allt från den finansiering som krävs för att nå målen i verksamheten, möjligheterna att försörja sig som filmarbetare, filmens bidrag till en god och attraktiv livsmiljö, till hur vi reser, vilka material vi använder och hur vi sorterar sopor. 

Hållbar film - bakgrund

Film- och TV-produktion har särskilda utmaningar när det gäller grön hållbarhet: det är tillfälliga projekt med tillfälliga konstellationer av olika aktörer och leverantörer som under en begränsad tid, på olika platser, ska genomföra en filmproduktion och där målet; den färdiga filmen, betyder allt, och vägen dit nästan ingenting. Kombinationen av dessa faktorer leder snarare mot tillfälliga ad-hoc lösningar än miljömedvetna val.

Läs mer om bakgrund och satsningar

Sidan uppdaterad 15 jan 2024, kl 15:23