Hoppa till huvudinnehåll
Pressbild "Jag är Zlatan" i regi av Jens Sjögren. Foto: Nordisk film.

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelsen presenterar Film i Skånes organisation, uppdrag, ekonomi, samarbeten samt årets händelser inom de olika verksamhetsområdena Barn och Unga, Visning/Spridning, Produktion, Ystad Studios och Southern Sweden Film Commission.

Inledning

Den fortsatta Corona-situationen slog hårt mot biografnäringen och skapade fördyringar och slog sönder planerad internationell finansiering för film- och TV produktioner när omvärlden fortsatte att hålla nedstängt. Men för Film i Skånes interna arbete bidrog pandemin på ett positivt sätt till verksamhetens utveckling genom nya digitala verktyg och arbetssätt.

TV-serien ”Tunna blå linjen” fick ett massivt genomslag hos både publik och kritik, och utsågs både till årets bästa tv-drama och årets bästa TV-program vid Kristallen-galan i augusti. Strax innan sommaren kunde Film i Skåne teckna samproduktionsavtal för ytterligare en säsong och inspelning startade i oktober.
Det blev en späckad dokumentärfilmshöst på biograferna med många starka samproduktioner; "Drömprins" av Jessica Nettelbladt, "Julia & Jag" av Nina Hobert, "Raising a School Shooter" av Frida & Lasse Barkfors, "Earth:Muted" av Mikael Kristersson och "Marisol" av Amanda Erixon Ekelund & Stefan Berg. Starka, angelägna filmer mitt i samtiden.

Inom ramen för samarbetet inom Filmregionerna deltog Film i Skåne i utvecklingen av ”Biolabb” - en satsning på biografutveckling post-corona. ”Biolabb” är en möjlighet för biografidkare att ta del av kreativa modeller och tillsammans med kollegor knåda branschgemensamma utmaningar.

Med projektmedel från Svenska Filminstitutet, Region Skånes kulturnämnd och Regionsamverkan Sydsverige startades projektet Talent To Watch - som syftar till att få fram nya röster inom film och TV och öppna upp för talanger som ännu inte har hittat vägen in i den svenska filmproduktionens ekosystem.

Film i Skåne gjorde insatser i filmfestivaler, visningsarrangemang och branschmötesplatser för 2,7 milj kr och investerade 21 milj kr i samproduktion av film. Den totala omsättningen i de filmprojekt som genomfördes var 146 MSEK och spenderingen i Skåne var 45 MSEK.

Bildtext: Pressbild till långfilmen "Jag är Zlatan" i regi av Jens Sjögren. Foto: Nordisk film.

Film i Skånes styrelse

Film i Skånes styrelse har under året bestått av följande personer: Anna Nordström Carlsson, ordförande, Hannes Holm, ledamot, Katarina Liljenberg, ledamot, Peter Lübeck, ledamot, Carin Daal, ledamot, och Marie Holmström, Ystad kommun, adjungerad representant för Skånes Kommuner.

Ekonomi 2021

INTÄKTER

Uppdragsersättning

Business Region Skåne (BRS)
BRS projekt + investeringsfond

Verksamhetsbidrag

Region Skånes kulturnämnd

Övriga intäkter

Summa

 

KOSTNADER

Personal/Styrelse

Kansli

Lokal Malmö/Ystad (del av Ystad Studios)
Övriga gemensamma kostnader

Film Barn och unga

Lokal YSVC
Övriga kostnader

Visning/Spridning

Festivaler/branschmötesplatser/spridning
CineSkåne

Produktion

Talangutveckling
Övriga kostnader
Samproduktion av film
  kortfilm
  dokumentärfilm
  långfilm/tv-serier

Ystad Studios

Lokalkostnad
Övriga kostnader

Southern Sweden Film Commission

Summa
 

UTFALL (TKR)

   27 545

   21 370
     6 175

     6 532

     6 532

     4 271

38 348

 

 

    -8 909

    -1 342

       -356
       -986

       -754

       -309
       -445

    -2 729

    -2 443
       -286

   -22 525

     -1 331
        -136
   -21 059
        -969
     -2 450
   -17 640

     -1 497

     -1 385
        -112

        -592 

-38 348