Hoppa till huvudinnehåll

Vårt uppdrag, vision och strategi

Visionen

Film i Skånes vision för verksamheten lyder: ”Skåne är Skandinaviens mest dynamiska filmregion där film ses som en viktig konst- och kommunikationsform, där en stark och omfattande filmproduktion utvecklar skånska kreatörer och bolag, attraherar nationella och internationella filminvesteringar, skapar uppmärksamhet och bidrar till att ur ett brett perspektiv stärka varumärket Skåne.”

Film i Skåne arbetar utifrån två uppdrag

  • Främjande av filmkulturell verksamhet; i huvudsak finansierat av Kulturnämnden Region Skåne 
  • 
Tillväxt i Skåne genom filmproduktion; i huvudsak finansierat genom uppdragsavtal med Film i Skånes ägare Business Region Skåne.

Strategi och handlingsplan

I mars 2015 tog Region Skånes kulturnämnd respektive utvecklingsnämnd beslut om en gemensam strategi för film, rörlig bild, digitala spel och transmedia 2015-2020. Strategin följdes upp med en handlingsplan med insatsområden som stäms av årligen. Film i Skåne ser strategin och handlingsplanen som styrande för de regionala insatserna och tillsammans med kulturförvaltningen och avdelningen för näringslivsutveckling inom Region Skåne arbetar vi för att föra utvecklingen framåt.

Sidan uppdaterad 24 Feb 2020, kl 07:59