Hoppa till huvudinnehåll
Vinjettbild ur TV-serien "Tunna blå linjen", karaktären Leah

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelsen presenterar Film i Skånes organisation, uppdrag, ekonomi, samarbeten samt årets händelser inom de olika verksamhetsområdena Barn och Unga, Visning/Spridning, Produktion, Ystad Studios och Southern Sweden Film Commission.

Film i Skuggan av Covid-19

Trots det turbulenta första halvåret 2020 där i stort sett ingen eller mycket få film- och TV-produktioner spelades in i Skåne på grund av coronapandemins effekter, så blev det ekonomiska utfallet i Skåne förhållandevis högt. Den totala omsättningen i de film- och TV-produktioner som slutligen genomfördes under 2020 blev ca 167 miljoner kronor varav 50 miljoner kronor spenderades i Skåne. Film i Skånes insats för att möjliggöra dessa var 18,1 miljoner kronor.

Anledningen var dels att utveckling och efterbearbetning inte påverkades nämnvärt av pandemin, dels att stora inspelningar såsom ”Jag är Zlatan” och TV-serien ”Threesome” kom igång under hösten. På grund av situationen slopade produktionsavdelningen samtliga deadlines kring utvecklingsansökningar och gjorde omprioriteringar från insatser i produktion till projektutveckling, vilket underlättade för en krisande bransch. Biografmarknaden störtdök.

Det drabbade bland annat Film i Skånes internationella samproduktion ”Breaking Surface” som hade premiär i februari. Strömningstjänsterna växte över förväntan då film-och TV-innehåll konsumerades mer än någonsin. Under hösten visades TV-serien ”Jakten på en mördare” och fick stort genomslag hos publik och kritiker. Film i Skåne befäste och stärkte Skånes varumärke som ledande region för produktion av TV-serier. I januari 2021 började serien ”Tunna blå linjen” att visas på SVT, också den med mycket stort genomslag. 

Film i Skåne gjorde insatser i filmfestivaler och branschmötesplatser för 2,3 miljoner kronor. Den rådande pandemin innebar att Skånes många filmfestivaler övergick till att bli digitala mötesplatser, så och Pixel Skånes Filmfestival som vi själva arrangerar. De inbokade klasser som våra projektanställda filmpedagoger skulle ta sig an i Ystad Studios Visitor Center avstannade en bit in på hösten, men har resulterat i utveckling av nya verktyg för filmpedagogisk undervisning på distans.

Bildtext: Vinjettbild för TV-serien "Tunna blå linjen" som Film i Skåne har samproducerat. Bilden visar Gizem Erdogan som gör rollen som Leah.

Film i Skånes styrelse

Film i Skånes styrelse har under året bestått av följande personer: Anna Nordström Carlsson, ordförande, Katarina Andrén, ledamot, Carin Daal, ledamot, Hannes Holm, ledamot, Katarina Liljenberg, ledamot,  Marie Holmström, adjungerad.
 

Ekonomi 2020

Intäkter


Uppdragsersättning
Business Region Skåne
BRS projektstöd

Verksamhetsbidrag     
Region Skånes kulturnämnd     

Övriga intäkter     
projektbidrag Statens kulturråd     
Barn Unga    
Produktion    
Produktion, projektstöd Region Skåne kulturnämnd    
Southern Sweden Film Commission     
Övrigt    

25055
21055
4000

6410
6410

2849
123
663
671
1000
150
242

Summa: 34314

Kostnader


Personal/styrelse

Kansli
Lokal Malmö/Ystad (del av Ystad Studios)
Adm/övriga kostnader

Film barn unga
Ystad Studios Visitor Center + öv. verk.kostn.
Lokalkostnader (del av Ystad Studios)

Visning/Spridning
Övriga verksamhetskostnader
Festivaler och branschmötesplatser

Produktion
Samproduktion av film, varav:
- kortfilm
- dokumentärfilm
- långfilm/TV-serier
Talangutveckling
Övriga verksamhetskostnader

Ystad Studios
Lokalkostnader
Övr verksamhetskostnader

Southern Sweden Film Commission

Summa
Resultat

-8834

-1692
-381
-1311

-774
-329
-445

-2404
-65
-2339

-18782
-18089
-998
-2825
-14266
-551
-142

-1397
-1333
-64

-431

-34314
0

Sidan uppdaterad 26 Apr 2021, kl 19:46