Hoppa till huvudinnehåll
We are expanding: From One Region to Six Regions. 25 FEB Tuesday 11.15-11.35 Speakers: Mikael Svensson, Henrik J P Åkersson Ruben (Southern Sweden Film Commission, Sweden).

Southern Sweden Film Commission

Från och med filmfestivalen i Göteborg 2020 så finns hela södra Sverige med i presentationen av Southern Sweden Film Commission (SSFC). Nyheten kring samarbetet fick många glada tillrop och Film i Skåne kunde ha både planerade och spontana samtal kring fortsatt samarbete. Vi deltog även i det filmpolitiska toppmötet där Bo Erik Gyberg presenterade sitt arbete med en utredning kring en möjlig sydsvensk filmfond.

I slutet av februari arrangerades den förmodligen sista fysiskt arrangerade filmfestivalen i världen under 2020; nämligen Berlins filmfestival. Filmkommissionär Mikael Svensson blev inbjuden att presentera SSFC och det var då naturligt att presentera hela Sydsverige med hjälp av Henrik J P Åkesson från Karlskrona. I kommissionen finns  numera allt från stränder och storstäder till små̊ byar, skogar och vattendrag - till och med snöklädda "fjäll"områden.
Inom Nordic Film Commissions arrangerades ett spännande Nordiskt- Franskt samproduktionsforum med efterföljande brunch. Detta genomfördes i samarbete med de nordiska ambassaderna i Berlin. SSFC deltog även i ett Green Regio möte där man fortsatte att samla in underskrifter till ett Grönt Manifest.

Den mest slagkraftiga lanseringen det sydsvenska samarbetet var planerad att ske i den skandinaviska paviljongen under Cannes filmfestival. När vi fick besked om att filmfestivalen ställdes in började istället planeringen för Focus London i december, men som så mycket annat blev även den mässan en digital historia. Det enda evenemang som kommissionen fysiskt deltog i under hösten 2020 var Carl Film Forum i Karlskrona, ett hybridevenemang med ett 50-tal deltagare på plats och resten via länk. 

Det skapades ett nationellt regelverk för filminspelningar under pandemin och det verkar ha fungerat bra i hela landet. Filmbolagens kostnader har dock ökat p g a längre planeringstider och längre inspelningstider.
Länk till regelverket: https://filmtvp.se/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-riktlinjer-200604.pdf

Bildtext: We are expanding. Foto: Truls Kontny

Sidan uppdaterad 18 Mar 2021, kl 16:31