Hoppa till huvudinnehåll
Bild från Gosedjursbio på Biograf Scala i Båstad

Visning

Ett år av omställning

Att jobba med visning och spridning av film under en pandemi har varit både utmanande och inspirerande. Film i Skåne har gjort insatser i publika mötesplatser som filmfestivaler, biografer och andra visningsrum, men också hållit i nätverksträffar för att inspirera och locka till samverkan mellan aktörer.

Allt har fått ske digitalt inom ett område där det personliga mötet normalt är superviktigt. Det har helt enkelt varit ett annorlunda år. Vi har sett verksamheter ställa om och ändra sina upplägg, och vi har fått kontakt med nya aktörer. Vi har svarat på många frågor om utomhusvisningar och visningar av skånsk film i mindre skala på helt nya platser. Det som varit mest utmärkande är viljan att dela med sig av sina erfarenheter och att visa film utan tanke på egen vinning, för att istället ge tillbaka till sitt närområde. Ny kunskap och tips har i större utsträckning än tidigare kunnat hittas via webinarier och i olika nätforum.

I samband med krispaketen från regeringen som gick till kulturbranschen var arbetet intensivt i alla regioner med att samla in information och få en överblick av läget för  biograferna. En enkät sammanställdes under våren för att få svar på hur verksamheterna klarade sig, och på vilket sätt det behövdes stöd. Svaren rapporterades till Svenska Filminstitutet och bildade underlag för hur riktlinjerna för krisstöden kom att utformas.

En uppföljande enkät genomfördes under senhösten, precis innan beskedet om att endast åtta personer tilläts i publiken, vilket i sin tur ledde till att många biografer som dittills hållit öppet stängde. Film i Skåne genomförde dessutom en liknande enkät både till skolbiosamordnarna och de större festivalerna i regionen för att se hur aktörerna hanterade pandemin.

Bildtext: Bio Scala i Båstad anordnade Gosedjursbio - ett arrangemang i syfte att få intäkter trots coronapandemin. Biografen utropades därefter till årets biografinnovatör av Biografcentralen.

Sidan uppdaterad 26 apr 2021, kl 13:35