Hoppa till huvudinnehåll

Pilotprojekt - regionalt skolutbud film och digitala spel

Inom pilotprojektet vill vi erbjuda ett kurerat utbud av filmer med en kort och enkel filmhandledning. Om så önskas kan man boka ett besök av en filmarbetare som pratar om filmen i anslutning till visningen. Det kommer att finnas filmer för alla årskurser (F klass-Åk 9), och ni vet bäst vilken film som passar vilken årskurs.

Namn på aktivitet: Film & digitala spel 
Kulturaktörs namn: Film i Skåne, BUFF och Game Habitat
Omfattning i tid: 45-105 minuter för filmvisning på biograf + transport 
Regissörsbesök: 45 minuters lektionstid i klassrummet
Målgrupp: F klass - Åk 9
Pris: Filmvisning 2000 kr/visning plus eventuell kostnad för biografhyra + transport
Regissörsbesök: 6500kr plus eventuell kostnad för resa + boende

Läs om "Pilotprojekt för nya kulturutbud för skolan" på Region Skånes hemsida.


FILMUTBUD

Kompetensutveckling

Inspirations-och fortbildningsdag

- Vi vill ge er ett sammanhang och en tydlig koppling till läroplanen.
- Vi vill ta fasta på de ungas delaktighet och inflytande.
- Vi vill ge er en enkel metod i hur ett filmsamtal kan hållas i samband med en filmvisning.

I samarbete med Folkets bio Filmpedagogerna erbjuds ni ett inspirations- och fortbildningstillfälle HELT GRATIS! Vi kommer att ta avstamp i MIK-begreppet (Medie-och informationskunnighet) med fortbildning i både filmpedagogik och spelpedagogik. Vi kommer att se hur man enkelt kan koppla läroplanen till filmen och förstå fördelen med spel i flera ämnen. För er som inte är helt bekanta med MIK-begreppet finns det en 1-minuts film här att ta del av: https://vimeo.com/657395198.

Ni kommer att få lära er metoden ”Tala liv – Tala film”. Med metoden ökar förståelsen för hur en kan prata film, men vi fortbildar oss också tillsammans för att kunna möta elevernas frågor och funderingar kring filmupplevelsen. Med fokus på det goda samtalet och den egna upplevelsen för att jämställt mötas i samtalet.
Vi testar metoden under dagen och använder oss av regionalt producerade kortfilmer som vi diskuterar i mindre grupper. Filmerna berör olika genrer och tematik för att ni ska kunna testa metoden på olika sorters filmer, och känna er trygga i att leda filmsamtal. 

Tidsåtgång: Heldag/halvdag.

Plats: Gärna längs med stambanan för maximal tillgänglighet, start så att alla hinner i tid, gärna hos en av kommunerna i referensgruppen.

För vem: Alla involverade i referensgruppen, personer inom skola och kommun, samt våra frilansande filmpedagoger i Skåne.

Vad ingår: Kaffe, lunch och fika.

 

Sidan uppdaterad 01 jun 2023, kl 11:15