Hoppa till huvudinnehåll

Behind the Screens 23/4: Stödstugor

Som ny filmregissör eller producent är det väl få saker som känns så akuta som projektets finansiering. Men vad finns det för stöd och hur går det till att söka dem? Pixel har bjudit in 10 representanter från nationella, regionala och dokumentära filmstöd samt en en expert på distribution. Modererar gör Andreas Climént och Manolo Diaz Rämö. Missa inte chansen att få svar direkt från våra gäster i livechatten eller skicka in din fråga i förväg här.

Nationell stödstuga 23/4 kl 13:05-13:30

Stödstuga nationell med tre gäster
Helena Ingelsten - SVT Kortfilm

SVT Kortfilm arbetar med fiktion, dokumentär, samproduktioner och köper visningsrätter. Tonvikt ligger vid starka och bra samarbeten med filmare för att utveckla och bibehålla kvalitet och konstnärlig höjd. SVT har också fördelen att ha en nära publikkontakt, vilket ger möjlighet att följa en film från idé till tittarrespons vid sändning.

Tina Pettersson - Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet med uppdrag att stödja enskilda konstnärers utveckling och projekt. Filmare kan söka projektbidrag, arbetsstipendier och bidrag för internationella resor och utbyten. De ger stöd till både dokumentärfilm, kortfilm, animation, konst/hybridfilm samt viss utveckling av långfilm.

Ami Ekström - Svenska Filminstitutet

På Film i Väst jobbade Ami med produktioner som Hopptornet, Excess will save us och Tårtgeneralen. Som konsulent på SFI har Ami initierat flera satsningar på kortfilm, alla med syftet att bredda svensk kortfilm och få fler att våga söka stöd från Filminstitutet. Bland de skånska projekten kan nämnas Punani Steam och Habib and the Thief.

Regional stödstuga 23/4 kl 13:35 - 14:00

Stödstuga regional med tre gäster
Johan Simonsson - FilmCentrum Syd

Johan ansvarar för talangutveckling, kurser/workshops samt visningar och andra filmarrangemang. FilmCentrum Syd är ett resurscentrum som kan stötta skånska filmare både med kontanta produktionsstöd, men även utlåning av teknik, personlig handledning och kompetensutveckling.

Alyssa Lewin - BoostHbg

BoostHbg är ett regionalt resurscenter med uppdrag att stötta skånska kreatörer att hålla sig relevanta i ett evigt föränderligt medielandskap. BoostHbgs stöd är skräddarsydda insatser som är till för att utveckla dig och ditt projekt, exempelvis till prototyper, resor eller coachinsatser. Stödet är med andra ord inte en produktionsfond. Filmare som får stöd tillhandahålls även en kontaktperson på BoostHbg som agerar bollplank och vägvisare.

Ludvig Hedlund - Film i Skåne

Kortfilmen är en viktig konst- och berättarform i sig, men bär även rollen som kompetensutvecklande. Här finns mycket tolerans för utforskande och experimenterande. Insatser som Film i Skåne kan göra på delen för kort fiktion är bl.a. finansiering av projekt (via samproduktion), rådgivning samt Stipendiet (mindre belopp i stipendieform) som de hanterar tillsammans med FilmCentrum Syd.

Dokumentär stödstuga 23/4 kl 15:30 - 15:55

Stödstuga dokumentär med tre gästerCharlotte Gry Madsen - SVT Dokumentär

SVTs dokumentära avdelning producerar över 100 nya titlar årligen och har en ytterligare kanal i K special. Charlotte, med bakgrund i internationell dokumentär produktion och distribution, programsätter SVTs veckovisa ”prime time slots” för dokumentärer med fokus på sociala frågor.

Anna Weitz - Svenska Filmistitutet

Anna är Filminstitutets nyaste konsulentansikte, med fokus på dokumentära produktioner. Filminstitutet stöttar dokumentärfilm genom utvecklings- och produktionsstöd till svensk dokumentär (både kort och lång) med vuxna som målgrupp, samt internationella samproduktioner.

Lisa Nyed - Film i Skåne

Film i Skåne samproducerar dokumentärprojekt i alla längder och format, samt ett urval av internationella samproduktioner. För att ansöka för projekt måste antingen producent och/eller regissör vara boende och verksam i Skåne. Ansökan görs via Film i Skånes hemsida.

Manolo Diaz Rämö - samtalsledare

Manolo har en kandidat i dokumentärfilm från Stockholms Dramatiska Högskola. Han är en aktiv regissör som producerar dokumentär och fiktionsfilm på Filmilia AB tillsammans med Beatrice Pourbagher Garcia.

Distributionsstödstuga 23/4 kl 15:00 - 15:20

Stödstuga distribution med Ros-Marie Strand

Rose-Marie Strand - Folkets Bio

Vi är glada att ha med Rose-Marie Strand, verksam som filmdistributör sedan 1997 med fokus på barn- och ungdomsfilm. 2015 vann Rose-Marie Guldspiran under Guldbaggegalan, med motiveringen: ”Priset tilldelas en person som gjort enastående insatser inom svensk barnfilm”. Idag är Folkets Bio Sveriges ledande organisation för spridning av kvalitetsfilm, både i kurerat innehåll för biograf men även online distrubition.

Distrubitionsstugan kommer att svara på frågor som: Vad händer med din film när den är klar? Vilka saker bör du ha koll på redan vid finansieringsstadiet? Vad är ett ”letter of intent”? Vad behöver en distributör från dig för att kunna göra sitt jobb? Och vad sker när det så äntligen är premiärdags? Vi håller chatten öppen för nyfikna frågor!

Sidan uppdaterad 19 apr 2021, kl 13:35