Hoppa till huvudinnehåll
Ur dokumentären "Nelly och Nadine" i regi av Magnus Gertten.

Produktion

Bildtext: Ur dokumentärfilmen "Nelly och Nadine" i regi av Magnus Gertten. 

Långfilm och TV-serier

Historisk många TV-serier spelades in i Skåne. Fyra stycken i samproduktion med Film i Skåne och ytterligare två TV-dramer som SVT producerade internt.

De flesta av dessa inspelningar genomfördes under sommarmånaderna och detta blev en utmaning för produktionsbolagen att hitta personal för alla positioner i teamen. Behovet av kvalificerad personal är fortsatt stort när det blir produktionstoppar på detta vis. Antalet ansökningar för lång drama var 27 ansökningar om utveckling och 12 ansökningar om samproduktion. 
Fortsättning på texten i följande länk: https://filmiskane.se/sv/artiklar/vb22-langfilm-och-tv-serier

Dokumentärfilm

Samproduktionen av dokumentärfilm präglades av att flera mer omfattande projekt gick i produktion. Pandemin hade tidigare hindrat att de kunde färdigställas. Årets budget var på 3 000 000 kronor vilket inkluderade extra medel för att kunna innefatta samproduktion av dessa projekt. 

Intresset är stort för samproduktion av dokumentärfilm med Film i Skåne, och för internationell samproduktion med partners i Skåne. 
Årets starka produktion av dokumentärprojekt ledde till en total spendering om över 17,7 milj kronor i regionen. Sammanlagda siffror på budget för de samproducerade projekten landar på 52 171 744 kronor. Film i Skånes insats i dokumentärprojekten var sammanlagt 3 023 000 kronor samt 350 000 SEK i en dokumentär TV-serie. 
Läs mer om dokumentärfilm i följande länk: https://filmiskane.se/sv/artiklar/vb22-prisad-dokumentarfilm

Kortfilm

Konsulenten för kortfilm hade fortsatt fokus på mångfald, tillgänglighet och talangutveckling och gjorde stora insatser i Talent to Watch projektet ”Programmet kortfilm”. Budgeten för övriga samproduktionsinsatser till kortfilm justerades från 1 miljon kronor 2021 till 800 000 kronor för 2022, och medförde även justeringar i hanteringen av ansökningar.

Tidigare har tre deadlines per år varit en vanlig fördelning, men justerades till två. Det resulterade i en handfull färre ansökningar än 2021, och lika så färre samarbeten. Flertalet av årets samproduktioner var av internationell karaktär vilket innebär att berättelserna och innehållet även har potential att nå en bred publik internationellt. För kreatörerna bakom projekten så resulterade det även i värdefulla kontakter i branschen utanför Sverige. Fortsättning på texten i följande länk: https://filmiskane.se/sv/artiklar/vb22-kortfilm

Skånska premiärer

Många filmer stod på kö till biograferna när restriktionerna under pandemin äntligen togs bort under senvintern och gjorde det möjligt att återigen mötas.

Film i Skåne gick in som medarrangör i skånska premiärer på inte mindre än 11 samproduktioner. Se listan över årets premiärer i följande länk: https://filmiskane.se/sv/artiklar/vb22-skanska-premiarer

Southern Sweden Film Commission

Filmkommissionär Mikael Svensson intervjuar regissören Siddhart Roy Kapur.
Filmkommissionär Mikael Svensson intervjuar Siddhart Roy Kapur i Mumbai.

Southern Sweden Film Commission marknadsför Skåne och södra Sverige som inspelningsplats för film och tv såväl regionalt, nationellt som internationellt. 

Talangutveckling

Regiworkshop med regissör Hannes Holm inom Programmet Långfilm. Foto: Emma Lidström.
Regiworkshop med regissör Hannes Holm inom Programmet Långfilm. Foto: Emma Lidström.

En stor del av Film i Skånes talangutveckling fokuserade på Programmet Kortfilm och Programmet Långfilm. Programmen riktade sig till debutanter inom olika områden av filmskapande.