Hoppa till huvudinnehåll

Ansök – utveckling och samproduktion

För att stimulera och utveckla det skånska filmlivet och dess olika aktörer går Film i Skåne in med medel i utveckling och samproduktion av film. Samproduktionsmedel ges till både växthusprojekt och professionell filmproduktion.

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan. Nedan finns också en Ansökningsguide som ger dig råd, tips och förklaringar inför ansökan. 

Deadlines 2020

Ansökningar för samproduktion gällande långfilm, TV-serier och dokumentärfilm sker löpande.

Från den 1/5 sker all behandling av utvecklingsansökningar löpande. Detta gäller för långfilm, TV-serie och dokumentärfilm

Tider för hantering av ansökningar kommer vara längre under juli och augusti månad p.g.a. semestrar.

Deadlines för kortfilm är 15/1, 2021.

Checklista för ansökan

Dokument som behöver bifogas ansökan: 

 • Projektbeskrivning ( synopsis, regivision, producentvision, teambeskrivning, visuell vision, publikvision)
 • Manus
 • Tidsplan
 • Budget
 • Finansieringsplan
 • Distributionsplan
 • CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner 

Till ansökan behövs också dessa uppgifter:

 • Kontaktuppgifter till producent, produktionsbolag, regissör, manusförfattare
 • Synopsis
 • Målgruppspresentation
 • Plan för hållbar (klimatvänlig) produktion
 • Arbetsprov

BoostHbg

Våra regionala kollegor BoostHbgs har insatser till kreativa personer inom områdena film, transmedia och nya format. Hos dem kan du till exempel ansöka om att få en coach, låna teknik eller söka en mindre insats för en resa till en filmfestival/event eller liknande.

Filmcentrum Syd

Genom projektutveckling, handledning, tekniskt stöd och lokaler
vill vi verka för att det produceras oberoende film av hög kvalitet i
Skåne. FilmCentrum Syd står alltid på filmarens sida, och det är
filmarens vision som är vår prioritet – med speciellt fokus på filmen
som konstart.