Hoppa till huvudinnehåll

Ansök – utveckling och samproduktion

För att stimulera och utveckla det skånska filmlivet och dess olika aktörer investerar Film i Skåne medel i utveckling och samproduktion av film. 

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan. Nedan finns också en Ansökningsguide som ger dig råd, tips och förklaringar inför ansökan. 

Deadlines 2024

Ansökningar för utveckling och samproduktion gällande långfilm, TV-serier och dokumentärfilm sker löpande.

Deadlines för kortfilm är: från 1 januari 2024 kommer hantering av ansökningar ske löpande

Deadlines för stipendiet är: 3/3 och 29/9

Checklista för ansökan

Dokument som behöver bifogas ansökan: 

 • Projektbeskrivning ( synopsis, regivision, producentvision, teambeskrivning, visuell vision, publikvision)
 • Manus
 • Tidsplan
 • Budget
 • Finansieringsplan
 • Distributionsplan
 • CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner 

Till ansökan behövs också dessa uppgifter:

 • Kontaktuppgifter till producent, produktionsbolag, regissör, manusförfattare
 • Synopsis
 • Målgruppspresentation
 • Plan för hållbar (klimatvänlig) produktion
 • Arbetsprov

BoostHbg

BoostHbgs stöd är skräddarsydda insatser som är till för att utveckla dig och ditt projekt. Insatserna verkar för du ska hålla dig relevant i ett förändligt medielandskap och samtidigt kunna dela med dig av dina lärdomar. Processen går ut på att du tilldelas en pott öronmärka pengar som ska användas för att skapa en prototyp, för coachinsatser, för relevanta resor eller en kombination av dessa.

Filmcentrum Syd

Genom projektutveckling, handledning, tekniskt stöd och lokaler
vill vi verka för att det produceras oberoende film av hög kvalitet i
Skåne. FilmCentrum Syd står alltid på filmarens sida, och det är
filmarens vision som är vår prioritet – med speciellt fokus på filmen
som konstart.

Sidan uppdaterad 09 jan 2024, kl 09:29