Hoppa till huvudinnehåll

Ansök till dokumentärfilm: samproduktion

Vad kan sökas?

Film i Skåne investerar i produktion av audiovisuella dokumentärprojekt av alla längder med upphovspersoner och/eller bolag baserade i Skåne. Det går också att söka med en internationella samproduktioner där ett Skånebaserat bolag är minoritetsproducent. Ansökningar om samproduktion hanteras löpande. Handläggningstiden beräknas till 4-6 veckor.

Vem kan ansöka?

Producent med bolag (även enskild firma) kan söka. Endera bolaget eller upphovspersoner ska vara baserade i Skåne. Film i Skåne kan endast delta i samproduktioner som har annan finansiering utöver insats från produktionsbolag och Film i Skåne. Det kan vara insatser från t.ex. Svenska Filminstitutet, andra regionala resurscenter och fonder, insatser från TV bolag och privata investorer. 

Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Riktlinjer

Film i Skåne investerar maximalt 30 procent av filmens budget och agerar som samproducent med krav på rättigheter och avkastning. Film i Skåne investerar i projekt som bedöms vara konstnärligt intressanta med publikpotential regionalt, nationellt eller internationellt.

Vårt uppdrag är att arbeta för den skånska filmbranschens utveckling. Projekt med en klar förankring i denna prioriteras. Förbrukning av medel i Skåne är ett krav men inspelning behöver inte ske i regionen.

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig Hedlund: ludvig.hedlund@filmiskane.se.