Hoppa till huvudinnehåll

Ansök till dokumentärfilm: utveckling

Vad kan sökas?

Film i Skåne investerar i utveckling av audiovisuella dokumentärprojekt av alla längder med upphovspersoner och/eller bolag baserade i Skåne. Våra deadlines för ansökan om utveckling av dokumentär är tre gånger per år. Handläggningstiden vid vart tillfälle beräknas till 4-6 veckor efter aktuell deadline. Nästa deadline för utveckling är: 12/9

Vem kan ansöka?

Producent med bolag (även enskild firma) kan söka. Endera bolag eller upphovspersoner ska vara baserade i Skåne.

Riktlinjer

Film i Skåne investerar i projekt som bedöms vara konstnärligt intressanta med publikpotential regionalt, nationellt eller internationellt.

Vårt uppdrag är att arbeta för den skånska filmbranschens utveckling. Projekt med en klar förankring i denna prioriteras. Förbrukning av medel i Skåne är ett krav men inspelning behöver inte ske i regionen. Det är också möjligt att söka en utvecklingsinsats till internationell samproduktion med Skånebaserat bolag som minoritetsproducent.

Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig Hedlund: ludvig.hedlund@filmiskane.se.