Hoppa till huvudinnehåll

Ansök till kortfilm, kortserier

Kortfilm definieras som fiktionsfilmer och kan vara live action, animation eller hybrid. Insatser till korta dokumentärer sökes på Dokumentär. Kortserier definieras som korta tv-serier eller webserier.

När går det att ansöka?

Deadlines finns 3 gånger om året. Svar på ansökan beräknas till 6 veckor. Aktuella deadlines: 15/1 2020

Vem kan ansöka?

För att ansöka krävs att det finns en producent med ett produktionsbolag (även enskild firma gäller) bakom projektet. Är du filmskapare i början av din karriär och utan produktionsbolag kan du istället ansöka till Stipendiet.

För att ansöka till Kortfilm och Kortserier behöver upphovspersonerna (med prioritering på produktionsbolaget och regissör, producent, manusförfattare) vara verksamma och bosatta i Skåne. Inspelning kan däremot ske utanför regionen.

Vem kan inte ansöka?

Filmskapare/kreatörer med projekt som görs i samband med eller under en filmutbildning kan inte ansöka till Film i Skåne. Filmskapare med projekt utan koppling till Skåne kan inte ansöka. Produktionsbolag eller upphovspersoner som endast önskar spela in i Skåne, men är registrerade och bosatta utanför regionen kan inte ansöka.

Riktlinjer för ansökan

För kortfilm kan du ansöka om en samproduktionsinsats, men inte utvecklingsinsatser av kortfilmsprojekt (med undantag av animationsprojekt). Film i Skåne fördelar inte stöd utan fungerar som samproducent i produktion av kortfilm och kortserier med krav på rättigheter och del i avkastning.

För kortserier kan du ansöka om utvecklingsinsatser och samproduktionsinsatser. Film i Skåne kan i första hand delta i filmprojekt vars inspelning inte påbörjats, men möjlighet att ansöka finns ända fram till filmens premiär.

Film i Skåne kan samproducera produktioner som har annan finansiering, som insatser från SFI, SVT eller annan fond. Du kan ansöka innan övrig finansiering är bekräftad. Insatserna varierar mellan 50 och 100 000 kronor beroende på projektets budget och storlek på övrig finansiering. Film i Skåne har möjlighet att investera mindre belopp(maxbelopp 35 000 kronor)i talangutvecklande syfte i ett fåtal projekt. Detta om projektet visar förutsättningar för att kunna genomföras för en mindre budget och inte kräver en alltför hög egeninsats från produktionsbolaget.

Film i Skåne investerar maximalt 30 procent av filmens budget och samproducerar runt 7-10 projekt om året. Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Vad ska ansökan innehålla?

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp, se checklista. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan.

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig Hedlund: ludvig.hedlund@filmiskane.se.