Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan långfilm, TV-serie: samproduktion

Vad kan sökas?

Film i Skåne investerar i produktion av lång fiktion och TV-serie som genomförs i Skåne län eller med upphovspersoner och bolag baserade i Skåne. Film i Skåne kan som mest investera 30% av ett projekts budget. Ansökan om samproduktion sker löpande. Handläggningstiden beräknas till 4-6 veckor.

Vem kan ansöka?

Endast producent med produktionsbolag kan söka. Film i Skåne prioriterar projekt med regionala samproducenter. Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Riktlinjer

Film i Skåne agerar som samproducent, med krav på rättigheter och del i avkastning från exploatering. Film i Skåne investerar i projekt som bedöms vara konstnärligt intressanta med publikpotential, regionalt, nationellt eller internationellt. Vårt uppdrag är att arbeta för den skånska filmbranschens utveckling, projekt med en klar förankring i den skånska filmbranschen prioriteras.

Förbrukning av medel i Skåne är ett krav. Film i Skåne prioriterar projekt med hög spendering i Skåne och där skånsk personal anlitas. Film i Skåne kan endast delta i samproduktioner som har annan finansiering utöver insats från produktionsbolag och Film i Skåne. Det kan vara insatser från Svenska Filminstitutet, SVT eller andra TV-bolag, andra regionala resurscenter och fonder eller privata investorer.

Vad ska ansökan innehålla?

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan.

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig Hedlund:ludvig.hedlund@filmiskane.se.