Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan långfilm, TV-serie: utveckling

Vad kan sökas?

Film i Skåne investerar i utveckling av lång fiktion och TV-serier som genomförs i Skåne län med upphovspersoner och bolag baserade i Skåne. Insats till utveckling ges om max 50 000 SEK i ett första steg. Det finns möjlighet till ytterligare insatser till utveckling, men ges endast om det finns andra externa intressenter till projektet.

Film i Skånes investeringar i utveckling hanteras via deadlines tre gånger per år. Nästa deadline för utveckling är: 15/1 2020.

Handläggningstiden  beräknas till 4-6 veckor.

Vem kan ansöka?

Producent/regissör/manusförfattare med bolag kan söka (även enskild firma). Våra utvecklingsinsatser är endast möjliga att söka för skånska upphovspersoner och bolag. Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Riktlinjer

Film i Skåne agerar som samproducent, med krav på rättigheter och del i avkastning från exploatering. Film i Skåne investerar i projekt som bedöms vara konstnärligt intressanta med publikpotential, regionalt, nationellt eller internationellt. Vårt uppdrag är att arbeta för den skånska filmbranschens utveckling, projekt med en klar förankring i den skånska filmbranschen prioriteras.

Vad ska ansökan innehålla?

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan.

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig Hedlund:ludvig.hedlund@filmiskane.se.