Hoppa till huvudinnehåll

Ansök till kortfilm

Kortfilm definieras som fiktionsfilmer och kan vara live action, animation eller hybrid. Insatser till korta dokumentärer sökes på Dokumentär.

När går det att ansöka?

Svar på ansökan beräknas till 6 veckor efter deadline passerat.
Aktuella deadlines: från 1 januari 2024 kommer alla ansökningar hanteras löpande.

Vem kan ansöka?

För att ansöka krävs att det finns en producent med ett produktionsbolag (även enskild firma gäller) bakom projektet. Är du filmskapare i början av din karriär och utan produktionsbolag kan du istället ansöka till Stipendiet.

För att ansöka till Kortfilm och Kortserier behöver upphovspersonerna (med prioritering på produktionsbolaget och regissör, producent, manusförfattare) vara verksamma och bosatta i Skåne. Inspelning kan däremot ske utanför regionen.

Vem kan inte ansöka?

Filmskapare/kreatörer med projekt som görs i samband med eller under en film- eller konstnärlig utbildning kan inte ansöka till Film i Skåne. Filmskapare med projekt utan koppling till Skåne kan inte ansöka. Produktionsbolag eller upphovspersoner som endast önskar spela in i Skåne, men är registrerade och bosatta utanför regionen kan inte ansöka.

Riktlinjer för ansökan

För kortfilm kan du ansöka om en samproduktionsinsats, men inte utvecklingsinsatser av kortfilmsprojekt (med undantag av animationsprojekt). Film i Skåne fördelar inte stöd utan fungerar som samproducent i produktion av kortfilm och kortserier med krav på rättigheter och del i avkastning.

Film i Skåne kan samproducera produktioner som har annan finansiering, som insatser från SFI, SVT eller annan fond. Du kan ansöka innan övrig finansiering är bekräftad.

Film i Skåne investerar maximalt 30 procent av filmens budget (eller max 150 000 SEK) och samproducerar runt 7-10 projekt om året. Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Vad ska ansökan innehålla?

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp, se checklista. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan.

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig: ludvig@filmiskane.se

Deadlines för kortfilm 2024

Från 1 januari 2024 kommer alla ansökningar hanteras löpande.

Ansök här

Här ansöker du till kortfilm och kortserier. Fält markerade med (*) är obligatoriska.

Producent (dina uppgifter) / Producer (personal details)
Obligatoriskt (*) / Required (*)
Regissör / Director
Obligatoriskt (*) / Required (*)
Ytterligare regissör / Co-director
Ej obligatoriskt / optional
Manusförfattare / Script writer
Obligatoriskt (*)
Övriga nyckelpersoner / Other key persons
Ej obligatoriskt / optional
Produktionsbolag / Production company
Obligatoriskt (*) / Required (*)
Innehar F-skattesedel (*) / Holder of a business tax card (*)
Om projektet / About the project
Obligatoriskt / Required
Kortserie, kortdokumentär eller dylikt / Feature, TV series or other
 
Max 1000 tecken / Maximum 1000 characters
Har även sökt / Other funds that have been applied from
Länkar till tidigare filmer eller pilotmaterial. / Links to earlier films or pilots.
 
Ladda upp projektfiler / Upload project files
Obligatoriskt med undantag för Ytterligare CV. Observera att vi bara kan ta emot pdf-filer, maximal storlek för varje fil är 30 MB.
/
Required, with the exception of Additional CV. Note that we only accept pdf files and that these must not exceed 30 MB/document.
 

 

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamål som beskrivs i formuläret. Här kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur Film i Skåne hanterar personuppgifter.

/

Your personal data is collected and processed for the purpose stated in this form. Read more about your GDPR rights and how Film i Skåne handles personal data here.

There was some issue with your form submit

In order to successfully submit, you need to do the following