Hoppa till huvudinnehåll
Produktion

Ansökan långfilm, TV-serie: samproduktion

Vad kan sökas?

Film i Skåne investerar i produktion av lång fiktion och TV-serie som genomförs i Skåne län eller med upphovspersoner och bolag baserade i Skåne. Film i Skåne kan som mest investera 30% av ett projekts budget. Ansökan om samproduktion sker löpande. Handläggningstiden beräknas till 4-6 veckor. Tider för hantering av ansökningar kommer vara längre under juli och augusti månad p.g.a. semestrar.

Vem kan ansöka?

Endast producent med produktionsbolag kan söka. Film i Skåne prioriterar projekt med regionala samproducenter. Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Riktlinjer

Film i Skåne agerar som samproducent, med krav på rättigheter och del i avkastning från exploatering. Film i Skåne investerar i projekt som bedöms vara konstnärligt intressanta med publikpotential, regionalt, nationellt eller internationellt. Vårt uppdrag är att arbeta för den skånska filmbranschens utveckling, projekt med en klar förankring i den skånska filmbranschen prioriteras.

Förbrukning av medel i Skåne är ett krav. Film i Skåne prioriterar projekt med hög spendering i Skåne och där skånsk personal anlitas. Film i Skåne kan endast delta i samproduktioner som har annan finansiering utöver insats från produktionsbolag och Film i Skåne. Det kan vara insatser från Svenska Filminstitutet, SVT eller andra TV-bolag, andra regionala resurscenter och fonder eller privata investorer.

Vad ska ansökan innehålla?

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan.

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Andreas: andreas@filmiskane.se.

Ansök här

Här ansöker du till samproduktion av långfilm och tv-serie. Fält markerade med (*) är obligatoriska.

Producent (dina uppgifter) / Producer (personal details)
Obligatoriskt (*) / Required (*)
Regissör / Director
Obligatoriskt (*) / Required (*)
Ytterligare regissör / Co-director
Ej obligatoriskt / Optional
Manusförfattare / Script writer
Obligatoriskt (*) / Required (*)
Övriga nyckelpersoner / Other key persons
Ej obligatoriskt / Optional
Produktionsbolag / Production company
Obligatoriskt (*) / Required (*)
Innehar F-skattesedel (*) / Holder of a business tax card (*)
Om projektet / About the project
Obligatoriskt (*) / Required (*)
Långfilm, TV-serie eller dylikt / Feature, TV series or other
 
Max 1000 tecken / Maximum 1000 characters
 
Har även sökt / Other funds that have been applied from
Länkar till tidigare filmer eller pilotmaterial. / Links to earlier films or pilots.
 
Ladda upp projektfiler / Upload project files
Obligatoriskt med undantag för Ytterligare CV. Observera att vi bara kan ta emot pdf-filer, maximal storlek för varje fil är 30 MB.
/
Required, with the exception of Additional CV. Note that we only accept pdf files and that these must not exceed 30 MB/document.
 

 

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamål som beskrivs i formuläret. Här kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur Film i Skåne hanterar personuppgifter.

/

Your personal data is collected and processed for the purpose stated in this form. Read more about your GDPR rights and how Film i Skåne handles personal data here.

There was some issue with your form submit

In order to successfully submit, you need to do the following

Sidan uppdaterad 03 nov 2022, kl 08:52