Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan Programmet - Långfilm

Vi vill se fler skånska långfilmer på bio, på tv, på streamingtjänsterna. Vi vill jobba med er som har en långfilm i utveckling eller är i startgroparna till en långfilm.  
Vi vill visa upp Skåne och er och hjälpa er att förverkliga era idéer.

Viktiga datum

 • Deadline för ansökan: 15 augusti
 • Intervjuer: 13-14 september
 • Programstart: Oktober 2021

Programmet - långfilm

Ni är ett team som har hittat varandra och jobbar tillsammans eller så arbetar du som skrivande regissör fortfarande ensam med projektet.
Du som är regissör, skrivande regissör eller manusförfattare har gjort film förut, men aldrig en långfilm (inom fiktion). Du som är producent har också gjort film förut och måste inte vara långfilmsdebutant. Ni eller du får under mer än ett års tid träffa andra filmskapare i grupp och utveckla er filmidé tillsammans.
I gruppen, som följs åt under 1 år, får ni dela varandras erfarenheter, kunskaper och projekt, ni får ekonomi för att utveckla era egna projekt och ta del av workshops som är skapade för er enligt era speciella behov.
Om ni är ett team får varje teammedlem hjälp med att förbättra sina kunskaper. Är du själv försöker vi se till att du får utvecklas på det sätt du behöver och vi hoppas och kommer hjälpa till för att du på vägen ska hitta ditt team.
Om du är manusförfattare/skrivande regissörer blir du en del av Manusrummet, där varje projekt får arbeta med en etablerad manusförfattare. Är du regissör eller producent får du både workshops och rådgivning som är anpassat till just dig.  

Varje projekt får också ekonomi för att anlita experter som ni kan behöva för att komma framåt i er process. Vi ser också till att du eller ni får träffa viktiga personer inom filmbranschen. En processledare följer er genom hela programmet.  
4-5 projekt kommer att väljas ut. Vi uppmuntrar skånska kreatörer och producenter att söka tillsammans och ser gärna en mångfald i bakgrund och uttryck. 

Du/ni får...

 • En egen (etablerad) manuscoach till ditt/ert projekt genom Manusrummet
 • Workshops skräddarsydda för gruppen eller dig( t ex inom regi och producentskap och publikengagemang)
 • Ett tryggt nätverk genom samarbetet i gruppen
 • Ett utökat nätverk genom besök hos nyckelpersoner inom branschen
 • 100 000- 150 000 kr i projektutvecklingsmedel
 • Tid för att utforska och testa
 • Resor och uppehälle till mötesplatser
 • Extra medel för att anlita konsulter och experter
 • Synlighet

Du/ni är...

Ett team bestående av manusförfattare, regissör och producent eller ett team bestående av en skrivande regissör och en producent eller ett team bestående av en manusförfattare och en producent eller ett team bestående av en manusförfattare och en regissör  eller en skrivande regissör eller en manusförfattare.

Vi uppmuntrar team med produktionsbolag och kreatör/er att söka tillsammans för att möjliggöra skånska långfilmer, men ovanstående konstellationer kvalificerar för att söka.

Du/ni som är regissör, manusförfattare eller skrivande regissör har gjort/skrivit minst två kortfilmer som har visats för en publik (eller har annan viktig erfarenhet av berättande från en annan kreativ bransch, som t ex teater, reklam eller konst), men har ännu inte långfilmsdebuterat inom fiktion.

Du som producent har producerat minst två kortfilmer eller motsvarande, men behöver inte vara långfilmsdebutant.

Du/ni är redo för att göra en långfilm, har gått en filmutbildning(eller annan motsvarande kreativ utbildning) eller har arbetat inom film/TV-branschen/eller motsvarande i annan kreativ bransch, och kan investera tid (under ett år) för att göra ditt projekt till det bästa möjliga.

Du/ni har vid ansökan skrivit minst ett synopsis eller motsvarande till ditt projekt, men har inte påbörjat inspelning.

Ert projekt är fiktion.

Du/ni är redo att ta in feedback från de andra deltagarna och från andra viktiga personer och tror att det kan göra ditt projekt bättre och är redo att ge feedback och stötta de andra deltagarna tillbaka.

Du/ni läser och förstår talad svenska (för att kunna läsa gruppens manus och ta del av workshops mm) och kan kommunicera och skriva på engelska om du inte talar flytande svenska. 

Du/ni kan vara filmskapare som gjort film utanför Sverige, men ännu inte hittat ingångar eller nätverk i Sverige.

Du/ni går inte på filmskola under programperioden. 

Du/ni är verksamma och boende i Skåne. Om delar av teamet är bosatta utanför Skåne kan en nyckelperson bosatt och verksam i Skåne ansöka om att delta i programmet. 

Du/ni har företag (enskild firma går bra).

Såhär ser programmet ut

 • Programtid: Oktober 2021- December 2022 
 • Träffar: En gång varannan månad  
 • Hösten 2021: 2 träffar + workshops 
 • Våren 2022: 3 träffar + workshops 
 • Hösten 2022: 3 träffar+ workshops 
 • Projektinsats: 100 000 -150 000 kronor per projekt 
 • Workshops: Regi, producentskap, Publikarbete + skräddarsydda workshops 
 • Manusutveckling: Manuscoach 20 timmar per projekt + Feedback inom gruppen. 
 • Resurspott: Extra finansiering för att anlita konsulter och experter 
 • Nätverk: I Skåne, Sverige och internationellt  

Såhär ansöker du:

Du/ni skickar in:

 • CV: regissörens/manusförfattarens/producenten (de teammedlemmar som finns)
 • En projektbeskrivning , innehållande synopsis, regivision(producentvision om det finns) och status (dvs beskriver var i processen projektet befinner sig)
 • Utvecklat synopsis, treatment eller manus (om det finns)
 • En beskrivning/presentation av dig själv/er och dina/era motiv för att delta i programmet. Varför just du/ni? Varför just nu? Motivera dina behov, områden där du känner att du behöver specifika insatser eller stöd och vad du söker hos en manuscoach. Presentationen kan göras genom en text, eller en inspelad video.
 • Länkar till 1-2 tidigare produktioner (max 30 minuter totalt, utdrag ur filmer går bra) och en motivering till varför du har valt denna/dessa filmsekvenser.

Ansök här!

There was some issue with your form submit

In order to successfully submit, you need to do the following

Samarbetet

Programmet - Långfilm är en samverkan mellan Film i Skåne och Centrum för Dramatik Syd.

Programmet-Långfilm och Programmet -kortfilm möjliggörs genom:

Filminstitutet

 • Krisstödet Talent to Watch som syftar till att ge nya röster möjlighet att hitta sin väg i filmens ekosystem. Syfte med detta krisstöd är att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av Covid-19-pandemin.  
 • Talangutveckling i hela landet som syftar till att stärka den svenska filmen genom att bidra till talangutveckling i hela landet och öka utbytet av kunskap och erfarenhet för aktörer verksamma inom filmområdet.

Kulturnämnden Region Skåne

 • Insatser till Programmet- Långfilm, samt Manusrummet

Sidan uppdaterad 11 Aug 2021, kl 14:53