Hoppa till huvudinnehåll

Manusrummet

Utlysning för:
Manusförfattare och manusförfattare/regissörer
till satsning på utveckling av manus inom lång spelfilm.

Film i Skåne och Centrum för dramatik Syd samverkar för att stärka den skånska långa spelfilmen och för att bidra till möjligheten att skapa starkare historier och stärka manusförfattare, regissörer och projekt. Målet är att skapa långsiktiga samarbeten och en stärkt skånsk filmbransch.

Vi söker 3-4 manusförfattare, manusförfattare/regissörer som har arbetat med kortfilm, som har ett långt spelfilmsprojekt i utveckling och vill stärka sina manus och sina kunskaper om manusförfattande. Varje manusförfattare / skrivande regissör får arbeta med en etablerad manusförfattare som manuskonsult för att utveckla sitt projekt. Arbetet pågår under juni - september och manusförfattaren/regissören och manuskonsulten bestämmer gemensamt hur upplägget av arbetet ska se ut. Film i Skåne och Centrum för Dramatik Syd kommer att läsa ansökningarna och matcha projekt med manuskonsult efter variabler som bakgrund, behov, önskemål och profil.

Deadline för ansökan: 24 maj

Frågor rörande ansökan mailas till hanna@filmiskane.se.

Du får...

 • Sammanlagt 16 timmar tillsammans med en etablerad manusförfattare att ägna åt ditt projekt. Ni bestämmer själva när och hur arbetet ska ske och läggas upp. 
 • Deltaga i två nätverksträffar och möta andra manusförfattare/skrivande regissörer.

Du har...

 • Skrivit eller skrivit/regisserat minst två konstnärligt intressanta kortfilmer.
 • En lång spelfilm i utveckling och har skrivit minst ett långt synopsis/en stepoutline/ett treatment /eller ett manus vid ansökningstillfället.
 • Gärna utvecklingsmedel från en finansiär med dig i projektet eller är på väg att söka utvecklingsmedel.

 • Tid att utveckla ditt manus mellan juni och september, tid att träffa manuskonsulten och närvara vid ett uppstartsmöte i juni och ett nätverksmöte i september.
 • Du är boende i Skåne eller utvecklar ditt projekt med ett produktionsbolag baserat i Skåne.

Avsätt tid i din kalender för att...

 • Delta i ett digitalt uppstartsmöte tillsammans med de andra deltagarna. 9 alt. 10 juni
 • Delta i ett avslutande möte (digitalt alt. live) med korta presentationer.  Prel. 11 sep

Urval och arbetsprocess

Film i Skåne och Centrum för dramatik Syd samverkar för att stärka den skånska långa spelfilmen och för att bidra till möjligheten att skapa starkare historier och stärkta manusförfattare, regissörer och projekt. Film i Skåne vill lyfta och stärka Skånes begåvade filmskapare inom lång fiktion genom att ge möjlighet för manusfördjupning. Centrum för dramatik Syd har många professionella och etablerade manusförfattare i sitt nätverk och målet är att skapa långsiktiga samarbeten och en stärkt skånsk filmbransch. Med detta samarbete vill vi utöka möjligheterna för detta.

Film i Skåne och Centrum för Dramatik Syd kommer att läsa ansökningarna och matcha projekt med manuskonsult efter variabler som bakgrund, behov, önskemål och profil.

Ansökningsinfo

Följande dokument ska laddas upp vid ansökan:

 • Synopsis av projektet
  - Ska även innehålla vision för projektet.
  Obs! Inte manus eller treatment.
 • Status på projektet
  - Info om projektets status, eventuella samarbetspartners & finansiärer, osv.
 • Motivationsbrev
  Ska innehålla: 

     Vilka behov har du av en manuskonsult? 
     Vad letar du efter hos en manuskonsult? 
     Vad i din skrivprocess behöver du hjälp med? 
     Dina motiv för att deltaga.
 • CV

Filerna som laddas upp ska vara i formatet PDF och ska namnges med ditt namn och namn på dokumentet, till exempel: 

 • LisaNilsson_Synopsis.pdf
 • LisaNilsson_Status.pdf
 • LisaNilsson_Motivationsbrev.pdf
 • LisaNilsson_CV.pdf

Ansök här!

Ansökningsformuläret kommer stänga 23:59 den 24 maj 2020.

There was some issue with your form submit

In order to successfully submit, you need to do the following

I sambarbete med

Centrum för dramatik SYD logga