Samproduktion av Långfilm och TV-serier

Långsammare handläggning under sommaren.

Under sommaren kan det ta längre tid än normalt att få svar på ansökningar till Film i Skåne. Vi kommer att börja behandla ansökningar igen vid vårt nästa beslutsmöte den 15 augusti. Tack för ert tålamod och ha en trevlig sommar!

Vad kan sökas?

Film i Skåne investerar i produktion av fiktion i formaten långfilm eller TV-serie, som genomförs i Skåne län eller med upphovspersoner och bolag baserade i Skåne.

Ansökan om samproduktion sker löpande. Handläggningstiden beräknas till 6 veckor. Tider för hantering av ansökningar kommer vara längre under juli och augusti p.g.a. semestrar.

Vem kan ansöka?

Endast producent med produktionsbolag kan söka. Film i Skåne prioriterar projekt med skånska samproducenter. Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Riktlinjer och regelverk

Film i Skåne agerar som samproducent, med krav på rättigheter och del i avkastning från exploatering. Vi investerar i projekt som bedöms vara konstnärligt intressanta med publikpotential regionalt, nationellt eller internationellt. Vårt uppdrag är att arbeta för den skånska filmbranschens utveckling och projekt med en klar förankring i regionen prioriteras.
Förbrukning av medel i Skåne är ett krav. Film i Skåne prioriterar projekt med hög spendering i Skåne och där skånsk personal anlitas.

Vi kan som mest investera 30% av ett projekts budget och kan endast delta i samproduktioner som har annan finansiering utöver insats från produktionsbolaget och Film i Skåne. Det kan vara insatser från Svenska Filminstitutet, SVT eller andra TV-bolag, andra regionala resurscenter och fonder eller privata investorer.

Läs hela vårt regelverk för samproduktion av film och tv-serier.

Vad ska ansökan innehålla?

Du ansöker genom att fylla i formuläret nedan.

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp som PDF-filer. Varje fil får vara max 30MB och du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan:

  • Projektbeskrivning (synopsis, regivision, producentvision, teambeskrivning, visuell vision, publikvision)
  • Manus
  • Tidsplan
  • Budget
  • Specifikation av spend i Skåne och Malmö
  • Finansieringsplan
  • Distributionsplan
  • CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner

Fält i formuläret markerade med (*) är obligatoriska.
Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan.

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig: ludvig+support@filmiskane.se

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamål som beskrivs i formuläret. Här kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur Film i Skåne hanterar personuppgifter.

Ansök om samproduktion av långfilm eller TV-serie

Kontakt

Joakim Rang Strand

Joakim Rang Strand

Produktionschef
Långfilm och TV Ledning Produktion