Utveckling av Långfilm och TV-serier

Långsammare handläggning under sommaren.

Under sommaren kan det ta längre tid än normalt att få svar på ansökningar till Film i Skåne. Vi kommer att börja behandla ansökningar igen vid vårt nästa beslutsmöte den 15 augusti. Tack för ert tålamod och ha en trevlig sommar!

Vad kan sökas?

Film i Skåne investerar i utveckling av lång fiktion och TV-serier som genomförs i Skåne med upphovspersoner och bolag baserade i Skåne. Ansökningar om max 50 000 SEK kan beviljas i ett första steg. Ytterligare insatser till utveckling är endast möjliga om det finns andra externa intressenter till projektet.

Ansökningar hanteras löpande. Handläggningstiden beräknas till ca 6 veckor.

Vem kan ansöka?

Våra utvecklingsinsatser kan sökas av skånska producenter, regissörer och manusförfattate med bolag, inklusive enskild firma. Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Riktlinjer och regelverk

Film i Skåne agerar som samproducent, med krav på rättigheter och del i avkastning. Vi investerar i projekt som bedöms vara konstnärligt intressanta med publikpotential regionalt, nationellt eller internationellt. Vårt uppdrag är att arbeta för den skånska filmbranschens utveckling. Projekt med en klar förankring i den skånska filmbranschen prioriteras.

Läs hela vårt regelverk för samproduktion av film och tv-serier.

Vad ska ansökan innehålla?

Du ansöker genom att fylla i formuläret nedan.

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp som PDF-filer. Varje fil får vara max 30MB och du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan:

  • Projektbeskrivning (synopsis, regivision, producentvision, teambeskrivning, visuell vision, publikvision)
  • Manus
  • Tidsplan
  • Budget
  • Specifikation av spend i Skåne och Malmö
  • Finansieringsplan
  • Distributionsplan
  • CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner

Fält i formuläret markerade med (*) är obligatoriska.
Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan.

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig: ludvig+support@filmiskane.se

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamål som beskrivs i formuläret. Här kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur Film i Skåne hanterar personuppgifter.

Ansökan för utveckling av långfilm och tv-serie

Kontakt

Joakim Rang Strand

Joakim Rang Strand

Produktionschef
Långfilm och TV Ledning Produktion