Samproduktion av Dokumentärfilm

Långsammare handläggning under sommaren.

Under sommaren kan det ta längre tid än normalt att få svar på ansökningar till Film i Skåne. Vi kommer att börja behandla ansökningar igen vid vårt nästa beslutsmöte den 15 augusti. Tack för ert tålamod och ha en trevlig sommar!

Vad kan sökas?

Film i Skåne investerar i produktion av audiovisuella dokumentärprojekt av alla längder med upphovspersoner och/eller bolag baserade i Skåne. Vi investerar maximalt 30 procent av filmens budget och agerar som samproducent med krav på rättigheter och avkastning.

Ansökningar om samproduktion hanteras löpande. Handläggningstiden beräknas till ca 6 veckor. Tider för hantering av ansökningar kommer vara längre under juli och augusti p.g.a. semestrar.

Vem kan ansöka?

Producent med bolag (även enskild firma) kan söka. Bolag eller upphovspersoner ska vara baserade i Skåne.

Det går också att söka med internationella samproduktioner där ett Skånebaserat bolag är minoritetsproducent.

Riktlinjer och regelverk

Film i Skåne investerar i projekt som bedöms vara konstnärligt intressanta med publikpotential regionalt, nationellt eller internationellt.

Vi kan endast delta i samproduktioner som har annan finansiering utöver insats från produktionsbolaget och Film i Skåne. Det kan vara insatser från t.ex. Svenska Filminstitutet, andra regionala resurscenter och fonder, insatser från TV bolag och privata investorer.

Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Vårt uppdrag är att arbeta för den skånska filmbranschens utveckling och projekt med en klar förankring i regionen prioriteras. Förbrukning av medel i Skåne är ett krav men inspelning behöver inte ske i regionen.

Läs hela vårt regelverk för samproduktion av film och tv-serier.

Vad ska ansökan innehålla?

Du ansöker genom att fylla i formuläret nedan.

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp som PDF-filer. Varje fil får vara max 30MB och du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan:

  • Projektbeskrivning (synopsis, regivision, producentvision, teambeskrivning, visuell vision, publikvision)
  • Manus
  • Tidsplan
  • Budget
  • Specifikation av spend i Skåne och Malmö
  • Finansieringsplan
  • Distributionsplan
  • CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner

Fält i formuläret markerade med (*) är obligatoriska.
Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan.

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig: ludvig+support@filmiskane.se

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamål som beskrivs i formuläret. Här kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur Film i Skåne hanterar personuppgifter.

Ansök om samproduktion av dokumentärfilm

Kontakt och rådgivning

Lisa Nyed

Lisa Nyed

Konsulent dokumentärfilm
Dokumentärfilm Produktion