Stipendiet

För filmskapare i alla åldrar som är i en tidig nivå av sitt filmskapande är det möjligt att ansöka om ett stipendium på 5000 kr som delas ut av Filmcentrum Syd i samarbete med Film i Skåne.

När kan du ansöka?

Deadlines 2024: 3/3 och 29/9

Svar på ansökan beräknas till ca 6 veckor efter passerad deadline.

Vem kan söka?

Du söker som privatperson och behöver inte ha något produktionsbolag. Stödet ges enbart till produktioner med sökande som är bosatta och verksamma i Skåne. Vi är främst intresserade av projekt där inspelning inte påbörjats. Tidigare egna filmproduktioner är inte ett krav, men länka gärna till projekt om det finns.

Vem kan inte söka?

  • Stipendiet ges inte till skolprojekt och det är inte möjligt att söka under tiden du går en filmutbildning (även om du gör projektet utanför skoltid).
  • Du kan inte söka för musikvideoprojekt eller reklamfilm.
  • Du kan inte söka Stipendiet om du tidigare mottagit Stipendiet.
  • Du kan inte söka Stipendiet om du, med samma projekt, samtidigt söker kortfilms- eller dokumentärfilmsinsats från Film i Skåne.

Riktlinjer

Pengarna får inte användas till att betala ut lön, utan ska användas till andra kostnader som är förknippade med produktionen av din film (exempelvis teknik, resor, scenografi). Det är inte möjligt att söka Stipendiet för projektutveckling, utan enbart för produktion.

Vad ska ansökan innehålla?

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp som PDF-filer (max 30MB per fil):

  • Projektpresentation (om man har visuellt material, t.ex. mood board eller dylikt, så ska det vara med i projektpresentationen)
  • Budget
  • CV

Du behöver ha filerna tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan.

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamål som beskrivs i formuläret. Här kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur Film i Skåne hanterar personuppgifter.

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta: ludvig+support@filmiskane.se

Ansök till Stipendiet

Kontakt

Ludvig Rodman

Ludvig Rodman

Konsulent kort fiktion, Systemansvarig
Administration Kortfilm Produktion
Johan Simonsson, Filmcentrum Syd

Johan Simonsson

Ansvarig för Stipendiet på Filmcentrum Syd