Utveckling av Dokumentärfilm

Långsammare handläggning under sommaren.

Under sommaren kan det ta längre tid än normalt att få svar på ansökningar till Film i Skåne. Vi kommer att börja behandla ansökningar igen vid vårt nästa beslutsmöte den 15 augusti. Tack för ert tålamod och ha en trevlig sommar!

Vad kan sökas?

Film i Skåne investerar i utveckling av audiovisuella dokumentärprojekt av alla längder med upphovspersoner och/eller bolag baserade i Skåne. Ansökan om utveckling av dokumentär handläggs löpande och handläggningstiden beräknas till ca 6 veckor efter mottagen ansökan.

Vem kan ansöka?

Producent med bolag (även enskild firma) kan söka. Bolag eller upphovspersoner ska vara baserade i Skåne.

Riktlinjer

Film i Skåne investerar i dokumentära projekt som bedöms vara konstnärligt intressanta med publikpotential regionalt, nationellt eller internationellt.

Vårt uppdrag är att arbeta för den skånska filmbranschens utveckling och projekt med en klar förankring i regionen prioriteras. Förbrukning av medel i Skåne är ett krav men inspelning behöver inte ske i regionen.

Det är också möjligt att söka en utvecklingsinsats till internationell samproduktion med Skånebaserat bolag som minoritetsproducent.

Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Läs hela vårt regelverk för samproduktion av film och tv-serier.

Vad ska ansökan innehålla?

Du ansöker genom att fylla i formuläret nedan.

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp som PDF-filer. Varje fil får vara max 30MB och du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan:

  • Projektbeskrivning (synopsis, regivision, producentvision, teambeskrivning, visuell vision, publikvision)
  • Manus
  • Tidsplan
  • Budget
  • Specifikation av spend i Skåne och Malmö
  • Finansieringsplan
  • Distributionsplan
  • CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner

Fält i formuläret markerade med (*) är obligatoriska.
Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan.

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig: ludvig+support@filmiskane.se

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamål som beskrivs i formuläret. Här kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur Film i Skåne hanterar personuppgifter.

Ansök om utveckling av dokumentärfilm

Kontakt och rådgivning

Lisa Nyed

Lisa Nyed

Konsulent dokumentärfilm
Dokumentärfilm Produktion