Talangutveckling för film och TV

Vi hjälper framtidens skånska talanger inom film att utvecklas

Deltagare i Programmet Kortfilm 2023-2024

Film i Skåne arbetar grundligt, intensivt och långsiktigt med talangutveckling på flera nivåer. Målet är att skapa förutsättningar för en stabil bransch, med möjlighet för ett inflöde av nya röster och ny kompetens, där kontinuitet och långsiktig samverkan är i fokus.

Inom talangutveckling fokuserar Film i Skåne på individer i lika hög grad som på filmprojekt. Stor vikt läggs på att skräddarsy lösningar och erbjuda stöttning och insatser för djupgående utveckling av kreatörer och filmskapare.

Skärgårdsön Hindö i Sankt Annas inre skärgård

Ansök till Archipelago Script Lab 2024

Utveckla din filmberättelse tillsammans med workshopledare Karin Arrhenius under fem dagar i Östergötlands skärgård. Deadline 16 juni 2024.

Sök till Archipelago Script Lab 2024

Vi är aktiva inom flera nätverk, både nationellt och internationellt, och är sedan 2015 medlemmar i Screen Talent Europe – STE. STE är ett nätverk av europeiska filmorganisationer med ett fokus på talangutveckling och förutom att utbyta erfarenheter, kunskaper och metoder arrangerar nätverket aktvititeter för filmskapare varje år.

Läs mer om Screen Talent Europe

Under år 2021 -2023 kommer Film i Skåne att fokusera talangutvecklingsarbetet på talangprogrammen Programmet-Kortfilm och Programmet-Långfilm. Dessa satsningar syftar på att hitta nya röster inom filmer och att förstärka röster inom filmen. Målet är en mångfald av starka uttryck, kreatörer och bolag i Skåne.

Sammanfattningsvis försöker vi inom talangutveckling att arbeta med följande element som många filmskapare ofta talar om att de behöver för att utvecklas som filmskapare: Nätverk, ingångar till filmstöd och bransch, synlighet, feedback, förtroende, utrymme för utforskande men också träning, kompetensutveckling, kunskap, fördjupning, trygga rum, rådgivning och inspiration.

Samarbeten inom talangutveckling

BoostHBG

Våra Region Skåne-kollegor på BoostHBG i Helsingborg erbjuder ett stipendieprogram för filmskapare i Skåne. Detta program innefattar ekonomiskt stöd och utvecklingsmöjligheter för projekt inom film och andra audiovisuella format. Stipendiater får även tillgång till nätverkande och coachning genom gruppträffar och kreativa workshops.
https://www.boosthbg.se

Filmcentrum Syd

Filmcentrum Syd erbjuder produktionsstöd till medlemmar som arbetar med kortfilm, dokumentärfilm, konstfilm och musikvideor. De tillhandahåller projektutveckling, handledning, teknikstöd, och tillgång till lokaler för att främja högkvalitativ oberoende filmproduktion i Skåne.
https://www.filmcentrumsyd.se

Kontakt och rådgivning

Emma Lidström

Talangutvecklare
Produktion Talangutveckling