Hoppa till huvudinnehåll
Virtual Production-test i Ystad Studios 25 januari 2023. Foto: Emma Lidström

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelsen presenterar Film i Skånes organisation, uppdrag, ekonomi, samarbeten samt årets händelser inom de olika verksamhetsområdena Barn och Unga, Visning/Spridning, Produktion, Ystad Studios och Southern Sweden Film Commission.

Inledning

Den 1 jan 2022 lämnade Skånes Kommuner sitt ägande i koncernen Business Region Skåne AB och med dem försvann 2,2 MSEK i finansiering till Film i Skånes verksamhet.

I  juni beslöt Region Skåne att omorganisera verksamheten i koncernen; Tourism in Skåne och Event in Skåne fusionerades in i moderbolaget och heter fr om 2023 Visit Skåne och verksamheten i Invest in Skåne fördes över till avdelningen för regional utveckling inom Region Skåne. 
Film i Skåne fortsätter som eget bolag under Region Skåne Holding med start 1 januari 2023 och blir systerbolag med bland annat Visit Skåne, Innovation Skåne, Malmö Opera, Skånes Dansteater och Folktandvården.

Den fortsatt stora efterfrågan på innehåll från broadcasters och nätsändare ledde till att historiskt många TV-dramaserier spelades in i Skåne under 2022 och merparten av Skånes filmarbetare var engagerade i något eller några av projekten och periodvis rådde det brist på arbetskraft.

Under 2022 gjorde Film i Skåne insatser i film-och TV-produktion för 16,9 MSEK och 2,4 MSEK i filmfestivaler,  branschmötesplatser och visningsarrangemang.

Just på grund av de många TV-serierna som genomfördes var omsättningen i  filmprojekten historiskt hög och låg på 305 MSEK varav 108 MSEK spenderades i Skåne. Detta inkluderade även dokumentärfimsproduktionen som ökade i omfattning under 2022.

Under året resulterade samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige i flera gemensamma aktiviteter inom det filmkulturella området. Southern Sweden Film Commission genomförde utbildningar riktade mot södra Sverige-samarbetet inom bland annat location scouting och hållbar film. Under 2023 kommer en handlingsplan att arbetas fram med syftet att öka filmproduktionen i södra Sverige.

Under hösten projektanställde Film i Skåne en hållbarhetskonsult som dels skulle hjälpa Film i Skånes samproduktioner med det digitala ”Hållbar film”-verktyget, dels se över Film i Skånes miljöledningssystem.

Sedan 2021 har Film i Skåne arbetat med att analysera verksamheten utifrån barnkonventionen och under 2022 fick en medarbetare möjlighet att utbilda sig till barnrättsstrateg.

Under hösten påbörjades planeringen av ett test i Ystad Studios av ”Virtual-production”-teknik i samarbete med vfx-bolaget Cinegrace. Film i Skåne investerade i en 25 m bred och 4 m hög filmduk uppställd i en halvcirkel, 16 m i diameter och 8 m djup, där fyra laserprojektorer projicerade bakgrunder som skapades av Cinegrace i spelmotorn ”Unreal”. Den 25 januari 2023 bjöds bransch in till en demo/branschdag för att ta del av konceptet. 
Det blir spännande att följa hur Virtual-production tekniken framåt kan komma att bidra till ökad produktionskapacitet i Skåne.

Bildtext: Hösten innebar intensiva förberedelser inför Virtual Production-testet med inbjuden publik i Ystad Studios den 25 januari 2023. Foto: Emma Lidström.

Styrelse & uppdrag

Film i Skånes styrelse bestod av följande personer:
Anna Nordström Carlsson, ordförande
Carin Daal, ledamot
Hannes Holm, ledamot
Katarina Liljenberg, ledamot
Peter Lübeck, ledamot
Marie Holmström, adjungerad

Ekonomi 2022

INTÄKTER                                

Uppdragsersättning                                        
Business Region Skåne (BRS)                          
BRS projekt + investeringsfond                          

Verksamhetsbidrag                                            
Region Skånes kulturnämnd                                

Övriga intäkter                                                      

Summa                                                              

KOSTNADER

Personal/Styrelse                                              
Kansli                                                                
Lokal Malmö/Ystad (del av Ystad Studios)          
Övriga gemensamma kostnader                            

Film Barn och unga                                            
Lokal YSVC                                                          
Övriga kostnader                                                  

Visning/Spridning                                             
Festivaler/branschmötesplatser/spridning          

Produktion                                                      
Talangutveckling                                                
Övriga kostnader                                    
Samproduktion av film:                                  
     - Kortfilm                                                                  
     - Dokumentärfilm                                                  
     - Långfilm/tv-serier                                              

Ystad Studios                                                  
Lokalkostnad                                                      
Övriga kostnader                                                    

Southern Sweden Film Commission                  

Summa                                                              

UTFALL (TKR)

23 070 
19 170
  3 900 

  7 700
  7 700

  3 812 

34 582 

 

  -8 901
  -1 169
     -270 
     -899

     -859
     -450
     -409

   -2 678
   -2 678

 -18 308
   -1 231 
     -144 
 -16 933
      -800
   -3 023
 -13 110 

   -1 818
   -1 536 
      -282

      -847  

 -34 580     

Sidan uppdaterad 27 apr 2023, kl 15:19