Visning & Spridning

Film i Skåne arbetar för att film ska kunna ses, skapas och diskuteras över hela Skåne. Vi samarbetar med olika aktörer och gör ekonomiska insatser i filmfestivaler och arrangemang för att stärka den regionala filmbranschen och kulturlivet.

Film i Skåne har en central roll i att film ska kunna ses, skapas och diskuteras över hela Skåne. Det är viktigt för både tillgängligheten och demokratin.

Vi är en resurs för kommunerna i deras utvecklingsarbete kring film och rörlig bild och samarbetar med bibliotek, museer, biografer, kulturskolor, festivaler, visningsarrangörer, studieförbund, föreningar och organisationer.

Vi gör ekonomiska insatser i filmfestivaler, arrangemang och mötesplatser som stärker både den regionala filmbranschen och det lokala kulturlivet. Flera av de filmfestivaler och arenor som vi engagerar oss i är av nationell och internationell betydelse.

Dessutom driver vi nätverk där olika parter möts kring gemensamma frågor och behov, som CineSkåne och CineSyd.

Ansök om insats till filmfestival, branscharenor och andra filmarrangemang

Film i Skåne gör ekonomiska insatser i filmfestivaler och andra filmarrangemang som breddar filmutbudet i Skåne. Vi gör även insatser i branscharenor och finansieringsforum. Läs mer och ansök:

Ansökan festival och arrangemang

Rådgivning kring lokal filmkultur

Vi kan ge råd och tips till kommuner, visningsarrangörer och visningsaktörer kring lokal filmverksamhet. Du kanske vill bredda filmutbudet, nå nya målgrupper, söka pengar till utveckling eller ingå i ett nätverk.

Läs mer om CineSkåne

Nyhetsbrev

Vår konsulent för Visning & Spridning skriver ett nyhetsbrev som skickas ett antal gånger per år. Genom att prenumerera får du vår senaste information inom Visning & Spridning av film direkt till din email.

Prenumerera på Film i Skånes nyhetsbrev för Visning & Spridning

Kontakt och rådgivning

Jeanette Schjerva

Jeanette Schjerva

Konsulent visning och spridning
Filmkultur Visning & Spridning
#Visning & Spridning