Ansökan Festival och Arrangemang

Film i Skåne deltar som samarrangör av visningsarrangemang av regional, nationell eller internationell karaktär som sker i Skåne. Insatser från Film i Skåne kräver lokal medfinansiering och kommunal förankring. Ansökan görs via Film i Skånes webbsida.

Ansökningar behandlas i två omgångar under 2024:

5 april för arrangemang med löpande program under 2024 eller festivaler under perioden juli – december 2024.

8 november för arrangemang under perioden januari – juni 2025.

Den beräknade handläggningstiden är ca fyra veckor efter inskickad ansökan.

Checklista inför ansökan

Dokument som behöver bifogas i ansökan:

  • Projektbeskrivning
  • Budget
  • Finansieringsplan
  • Tidsplan
  • Plan för publikarbete
  • Extra bilaga 1 – frivilligt (kan tex vara ett cv eller marknadsföringsmaterial som redan är klart)

Dessutom registreras ansvarig producent för ansökan med kontakt– och personuppgifter.

Beslut skickas till den e-postadress som är angiven i ansökan. Efter beviljad insats och påskrivet kontrakt behöver du som ansökt skicka en faktura till oss på angivet belopp enligt kontrakt. Se all info om fakturering i adress och fakturauppgifter.

Redovisning av genomfört arrangemang sker via mail till jeanette@filmiskane.se och ska på ett enkelt sätt följa din ansökan. Genomfördes arrangemanget enligt planen, vad ändrades längs vägen och varför? Utfallet får gärna vara detaljerat så vi kan se hur ändringar beroende på t.ex finansiering disponerades om. Skicka gärna redovisningen så snart som möjligt efter genomförandet.

Efter inskickad och godkänd redovisning kan du skicka in din slutfaktura.

Vid ansökan till oss efterfrågar vi ett antal dokument. Se till att ha dessa tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. En ofullständig ansökan kan inte skickas in. Observera att dokumenten behöver ha formatet PDF och vara maximalt 30mb stora. Nedan finns också en Ansökningsguide som ger dig råd, tips och förklaringar inför ansökan.

Ladda ner ansökningsguide

Ansökningsformulär

Kontakt och rådgivning

Jeanette Schjerva

Jeanette Schjerva

Konsulent visning och spridning
Filmkultur Visning & Spridning