Kortfilm, minoritetsspråk & regissörssamtal

GLÖD-satsningen med kortfilmer på våra nationella minoritetsspråk tillgängliggörs nu i sin helhet för olika visningsfönster. Två skånska produktioner är med; Glödhet av Alecio Araci, och Klassens Z av Alma Dzafic Ferhatovic. Filmpaketet kan visas som en helhet eller som fristående filmer. Som en helhet kompletterar de varandra och målar de en fantastisk bild av det rika språk- och kulturliv de svenska minoriteterna utgör.

År 2000 erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Samtidigt erkändes jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli som nationella minoritetsspråk. Beslutet grundades på att dessa minoriteter befolkat Sverige under lång tid samt att språken länge och kontinuerligt talats i Sverige.

GLÖD är en kortfilmsserie med tio korta dokumentära filmer där dialogen helt eller delvis består av minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Initiativet vill lyfta de svenska minoritetsgruppernas berättelser och språk för att bevara, uppmärksamma och spegla vår mångfald och vårt ursprung, med perspektiv som kan tala till unga och unga vuxna. GLÖD genomförs i samarbete mellan Folkets Bio, UR och Svenska Filminstitutet.

Kontakt och rådgivning

Jeanette Schjerva

Jeanette Schjerva

Konsulent visning och spridning
Filmkultur Visning & Spridning