MAFF i Skåne

”MAFF i Skåne” är ett initiativ lanserat av Malmö Arab Film Festival (MAFF) med stöd av Region Skåne.

MAFF kommer under hösten 2022 och hösten 2023 att fortsätta arbetet med att utveckla och stärka vår regionala verksamhet i Skåne genom en nylansering av projektet MAFF i Skåne.

Vi vill genom projektet belysa och främja allt det positiva som Skåneregionens stora mångfald innebär, och stärka människors band såväl till varandra som till Skåne. Med filmen som medel vill vi verka för ett Skåne präglat av ömsesidig förståelse och tolerans.

Den konkreta målsättningen med verksamheten är att främja visningsmöjligheter av viktig och nyskapande kvalitetsfilm från hela arabvärlden, som bidrar med nya perspektiv och insikter om människors olika sociala och politiska villkor. Årets uppdaterade filmkatalog innebär ett bredare utbud med en hel del nya tillskott.

Vi vill tillgängliggöra arabisk film för alla, i hela Skåne. Vi erbjuder därför folkbibliotek i Skåne möjligheten att visa filmer ur vårt utbud i sina verksamheter, helt gratis. Erbjudandet gäller samtliga filmer i vår katalog under hela hösten 2022 och hösten 2023.

Projektet MAFF i Skåne genomförs med stöd av Region Skåne, Malmö stad, Film I Skåne och Svenska Filminstitutet och i samarbete med Arab Cinema in Sweden (ACIS) och Folkets Bio.

Kontakt och rådgivning

Jeanette Schjerva

Jeanette Schjerva

Konsulent visning och spridning
Filmkultur Visning & Spridning