CineSyd

Det mindre visningsrummets nätverk

Bild på biograf

CineSyd är ett nystartat nätverk för dig som är biograf- och visningsarrangör, kulturadministratör, regional filmare, bibliotek eller som arrangerar filmfestival i de sex sydsvenska regionerna. Nätverket stärker interregionalt samarbete, stöttar det mindre visningsrummet och främjar film i de sex sydligaste regionerna.

Biograf och visning utgör en av tre arbetsgrupper inom Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) samarbete inom filmområdet. Under 2021/2022 genomfördes en undersökande rapport som beskrev visningslandskapet i Sydsverige. I efterdyningarna av pandemin och med siktet inställt på framtiden gjordes en analys, och tre förslag togs fram på främjande insatser Ett av förslagen var att öka erfarenhetsutbytet och höja kompetensen hos visningsarrangörer genom ett regionöverskridande nätverk. Nätverket fick namnet CineSyd, och en uppstartsträff ägde rum hösten 2022. Nätverket är deltagarstyrt och vill verka för lägre trösklar och bredare perspektiv med utrymme för många goda samtal.

CineSyd – stärker interregionalt samarbete, stöttar det mindre visningsrummet och främjar filmen i de sydsvenska regionerna. CineSyd är ett samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige och det filmkulturella området. Projektet drivs av regionerna Kalmar län, Jönköpings län, Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne. Projektet medfinansieras av Kulturrådet.

Kontakt och rådgivning

Jeanette Schjerva

Jeanette Schjerva

Konsulent visning och spridning
Filmkultur Visning & Spridning