Skolbio

Filmvisningar för skolor och elever på lokala biografer.

Förväntningar, avbrott i vardagen, verklighetsflykt, tröst, förståelse, empati, nya insikter är bara ett fåtal av de ord som kan förknippas med en filmupplevelse. Att dessutom få den upplevelsen i grupp kan ge en otrolig effekt. Att prata om svåra ämnen utifrån filmens perspektiv gör oftast samtalen lättare.

Har alla dessutom blivit förberedda om hur ett sådant fördjupat arbete ska gå till finns möjligheten till fantastiska samtal. Ett sådant fördjupat arbete kan uppnås genom Skolbio. Nedan hittar du tips & råd kring Skolbio, länkar till var och hur du kan hyra film och hålla i en visning.

Att tänka på inför Skolbio

Hur ska filmen användas? Ska den kopplas till den ordinarie undervisningen? Är det tematik eller ämnesområde som styr valet? Vem ska välja filmen? Hur ska eleverna bli delaktiga? Kanske kan filmen engagera mer om eleverna själva varit med i urvalet? Kan den lokala biografen vara en resurs i urvalet? Hur ska ni fördjupa er i filmen efteråt? Ska en filmhandledning användas?

I sådant fall kan du få vägledning i Filmregionernas Skolbiohandledning om hur du kan förbereda din klass inför filmvisningen och följa upp filmupplevelsen efteråt. Kontakta gärna konsulenten för Skolbio för mer info, vägledning eller ett besök för att prata mer om hur din kommun eller skola kan starta upp eller fördjupa arbetet kring Skolbio. Filmregionernas Skolbiohandledning kan du ladda ner nedan.

Svenska Filminstitutets stöd till skolbio

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommuner för filmverksamhet i till exempel förskola, skola, kulturskola och fritidsverksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stödet kan användas som komplement till Skapande skola för exempelvis fortbildning av personal. Filminstitutet ger också ut filmhandledningar som kan fungera som inspiration till förberedelsearbete och samtal med eleverna efter filmvisningen.

Sök stöd hos Svenska Filminstitutet
Filminstitutets filmhandledningar

Var hittar du filmerna?

Swedish Film
Filmcentrum
Filmlagret
BUFF

Kontakt och rådgivning

Jeanette Schjerva

Jeanette Schjerva

Konsulent visning och spridning
Filmkultur Visning & Spridning