Hoppa till huvudinnehåll

Ansök till Film i Skåne festival och arrangemang

Film i Skåne deltar som samarrangör av visningsarrangemang av regional, nationell eller internationell karaktär som sker i Skåne. Insatser från Film i Skåne kräver lokal medfinansiering och kommunal förankring. Ansökan görs skriftligt till Film i Skåne med projektpresentation, budget och finansiering redovisade.

Ansökningar behandlas i två omgångar under 2018 - 2019:

10 maj för arrangemang med löpande program under innevarande år eller festivaler under perioden juli - december.
10 november för arrangemang under perioden januari - juni (2019).

Vid ansökan registrerar ni: 

  • Projektbeskrivning 
  • Plan för hållbar (klimatvänligt) arrangemang
  • Tidsplan
  • Budget
  • Finansieringsplan
  • Plan för publikarbete

Dessutom registrerar ni kontaktuppgifter till ansvarig producent för arrangemanget. För vår statistiks skull ber vi er att fylla i alla uppgifter om er som söker. Uppgifterna som sådana påverkar inte bedömningen av respektive projekt.