Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt samarbete för biograf & lokal aktör

CineSyd logo

Nu öppnar CineSyd upp för biografer och lokala aktörer att göra gemensamma evenemang i biografens lokaler.

Biografen är en mångfacetterad verksamhet och är en viktig och inbjudande mötesplats i samhället, där det finns potential för nya och kanske oväntade händelser och möten. 

Syftet med det nya stödet från CineSyd är att starta upp nya samarbeten för att öka biografens förankring i närområdet, stimulera det lokala förenings-, närings- och kulturlivet och på så sätt attrahera nya målgrupper till biografen. 

Vem kan ansöka
Biograf och lokal aktör söker tillsammans. Med lokal aktör ser vi att ni kan vara en kultur-eller sportförening, ett företag, kommunal verksamhet eller enskild firma.

Stödet kan användas för till exempel resekostnader, arvoden, biograf- eller annan lokalhyra, marknadsföring, filmhyra, förtäring och dekorering. 

Belopp att söka
Det går att söka upp till 10 000 kr. Ni kan ansöka för del av kostnaderna eller för hela summan. Detta ska framgå tydligt i er budget. I potten för 2023 finns 50 000 kr. 

Hur ansöker du
Biograf och lokal aktör söker tillsammans med en kort projektbeskrivning om vad ni vill göra, när det ska genomföras och vad kostnaderna kommer att landa på för hela projektet. Ni behöver vara verksamma i någon av RSS-regionerna; Skåne, Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Halland eller Jönköping. Evenemanget ska genomföras under 2023 och redovisas senast 1 december 2023. 

Ansök via formuläret nedan.

Frågor skickas till cinesyd@filmiskane.se
Ansökan sker löpande under perioden 21 april – 15 september och har en handläggningstid på ca 14 dagar. 

CineSyd – stärker interregionalt samarbete, stöttar det mindre visningsrummet och främjar filmen i de sydsvenska regionerna. CineSyd är ett samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige och det filmkulturella området. Projektet drivs av de sex regionerna Kalmar län, Jönköpings län, Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne. Projektet medfinansieras av Kulturrådet. 

Ansökan

Innehar F-skattesedel?

There was some issue with your form submit

In order to successfully submit, you need to do the following

Sidan uppdaterad 19 apr 2023, kl 14:36