Hoppa till huvudinnehåll

Andra stöd och insatser att söka

Här listar vi andra stöd som du kan söka för visning och distribution av film. 

Stöd och insatser att söka 2020

Januari

 • 8 januari - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 8 januari - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 29 januari - Internationellt kulturutbyte och resebidrag (Kulturbryggan 29 dec-29 jan)

Februari

 • 3 februari - Stöd till biografägare till publikarbete (SFI)
 • 3 februari - Region Skånes Utvecklingsbidrag
 • 3 februari - Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd (SFI)
 • 3 februari - Stöd till biografägare för upprustning av biograf (SFI)

Mars

 • 16 mars - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 16 mars - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 16 mars - Stöd till innovation inom distribution och visning (SFI)
 • 19 mars - Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet (Kulturrådet)
 • 31 mars - Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom ink Skolbio (SFI)

April

 • 2 april - Arbetsstipendier (Kulturbryggan 2mars – 2 april)
 • 10 april - Filmkulturella arrangemang (Film i Skåne)
 • 29 april - Internationellt kulturutbyte och resebidrag (Kulturbryggan 30 jan-29 april)

Maj

 • 5 maj - Stöd till biografägare till publikarbete (SFI)
 • 5 maj - Stöd till biografägare för upprustning av biograf (SFI)
 • 5 maj - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 5 maj - Stöd till nya biografer (SFI)
 • 5 maj - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 15 maj - Region Skånes Verksamhetsbidrag för 2021

Juni

 • 17 juni - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 17 juni - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)

Augusti

 • 27 augusti - Internationellt kulturutbyte och resebidrag (kulturbryggan 30 april-27 augusti)
 • 31 augusti - Verksamhetsutvecklingsbidrag – ungdomsverksamhet (Boverket)

September

 • 1 september - Stöd till biografägare för upprustning av biograf (SFI)
 • 1 september - Stöd till biografägare till publikarbete (SFI)
 • 1 september - Stöd till innovation inom distribution och visning (SFI)
 • 1 september - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 1 september - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 15 september - Region Skånes Utvecklingsbidrag
 • 30 september - Stöd till Kulturlokaler, icke statliga (Boverket)

Oktober

 • 7 oktober - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 7 oktober - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 12 oktober - Stöd till distribution och visning – årligt stöd (SFI)
 • 14 oktober - Projektbidrag (Kulturbryggan 14 september – 14 oktober)
 • 15 oktober - Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom ink Skolbio (SFI)
 • 28 oktober - Stöd till nya biografer (SFI)
 • 28 oktober - Stöd till innovation inom distribution och visning (SFI)
 • 28 oktober - Stöd till biografägare till publikarbete (SFI)
 • 28 oktober - Stöd till biografägare för upprustning av biograf (SFI)

November

 • 3 november - Internationellt kulturutbyte och resebidrag (Kulturbryggan 29 aug-3 nov)
 • 6 november - Filmkulturella arrangemang för genomförande jan-juni 2021 (Film i Skåne)

December

 • 1 december - Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler (Boverket)

Löpande:

 • Postkodstiftelsen: Projektstöd inom kultur till föreningar
 • Arvsfonden: Lokal- och projektstöd
 • Leader: Projektstöd lokal utveckling
 • Svenska Filminstitutet: Stöd till utbildning inom distribution och visning
 • Stöd till biografägare för upprustning av biograf
 • Stöd till ökad tillgänglighet inom distribution och visning
 • Stöd upp till 20 000 kronor kan sökas löpande för samtliga stöd ovan hos Filminstitutet. Handläggningstiden är 2-4 veckor.