Hoppa till huvudinnehåll

Andra stöd och insatser att söka

Här listar vi andra stöd som du kan söka för visning och distribution av film. 

Stöd och insatser att söka 2021

Januari

 • 11 januari - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 11 januari - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 28 januari - Internationellt kulturutbyte och resebidrag (Konstnärsnämnden, ansök 4 nov - 28 jan)

Februari

 • 1 februari - Region Skånes Utvecklingsstöd
 • 15 februari - Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd (SFI)
 • 1 februari - Stöd till biografägare för upprustning av biograf (SFI)

Mars

 • 15 mars - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 15 mars - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 18 mars - Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet (Kulturrådet)
 • 31 mars - Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom ink Skolbio (SFI)

April

 • 9 april - Filmkulturella arrangemang, juli - dec 2021 (Film i Skåne)
 • 29 april - Internationellt kulturutbyte och resebidrag (Konstnärsnämnden, ansök 29 jan nov- 29 april)

Maj

 • 3 maj - Stöd till biografägare för upprustning av biograf (SFI)
 • 3 maj - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 3 maj - Stöd till nya biografer (SFI)
 • 3 maj - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 15 maj - Region Skånes Verksamhetsstöd för 2022

Juni

 • 17 juni - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 17 juni - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)

Augusti

 • 30 augusti - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 30 augusti - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 30 augusti - Stöd till biografägare för upprustning av biograf (SFI)
 • 31 augusti - Verksamhetsutvecklingsbidrag – ungdomsverksamhet (Boverket)

September

 • 2 september - Internationellt kulturutbyte och resebidrag (Konstnärsnämnden, ansök 30 april - 2 sept)
 • Mitten av september - Region Skånes Utvecklingsstöd (exakt datum ej fastställt)
 • 30 september - Stöd till Kulturlokaler, icke statliga (Boverket)

Oktober

 • 7 oktober - Stöd till distribution och visning – projekt och titel (SFI)
 • 7 oktober - Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm (SFI)
 • 12 oktober - Stöd till distribution och visning – årligt stöd (SFI)
 • 14 oktober - Projektbidrag (Kulturrådet 14 september – 14 oktober)
 • 15 oktober - Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom ink Skolbio (SFI)
 • 28 oktober - Stöd till nya biografer (SFI)
 • 28 oktober - Stöd till biografägare för upprustning av biograf (SFI)

November

 • 9 november - Internationellt kulturutbyte och resebidrag (Konstnärsnämnden, ansök 3 sept - 9 nov)
 • 5 november - Filmkulturella arrangemang för genomförande jan-juni 2022 (Film i Skåne)

December

 • 1 december - Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler (Boverket)

Löpande:

 • Postkodstiftelsen: Projektstöd inom kultur till föreningar
 • Arvsfonden: Lokal- och projektstöd
 • Leader: Projektstöd lokal utveckling

  Svenska Filminstitutet:
 • Stöd till utbildning inom distribution och visning (upp till 10 000 kr)
 • Stöd till biografägare för upprustning av biograf (upp till 50 000 kr)
 • Stöd till ökad tillgänglighet inom distribution och visning (upp till 20 000 kr).

Sidan uppdaterad 08 feb 2021, kl 13:35