Barn & Unga

Alla barn och unga har rätt till den rörliga bildens språk. Vi arbetar för att barn och unga i hela Skåne ska ha möjlighet att se, skapa och samtala om film.

Bild på barn i klassrum som räcker upp händerna

Vår filmpedagogiska verksamhet för barn och unga

Vi erbjuder kommuner information om skolbio, eget skapande med rörlig bild och rådgivning kring Skapande skola. Vi förmedlar också filmpedagoger både för arbete i klassrummet och för kompetensutveckling av personal. Film i Skåne driver också filmpedagogiska nätverk och projekt, arrangerar temadagar samt utvecklar pedagogisk verksamhet i Ystad Studios Visitor Center.

Film i Skånes utbud av filmpedagogik

Hela vårt utbud av filmpedagogik för barn och unga presenteras i foldern
”Lära med film – på lek och allvar”. Foldern gäller från 2020 och framåt.

Ladda ner foldern ”Lära med film – på lek och allvar”

Nyhetsbrev Barn & Unga

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om Barn & Unga för att få aktuell information direkt till din email.

Förmedling av filmpedagoger

Film i Skåne driver ett nätverk av duktiga film-/mediepedagoger som fungerar som resurs för arbetet i skolan och andra pedagogiska sammanhang där film/rörlig bild ingår. Spetskompetens finns inom alla film-/mediepedagogiska områden, från förskola till äldreomsorg, och uppdragen skräddarsys. Pedagogerna genomför också de program som utvecklats för Ystad Studios Visitor Center.

Beställ en film/mediepedagog

Filmpedagogik i Ystad Studios Visitor Center

Film i Skåne har utvecklat färdiga program speciellt för det filmpedagogiska upplevelsecentret Ystad Studios Visitor Center, som lämpar sig för alla grupper som vill fördjupa sig i filmproduktion. Här finns scenografi, rekvisita, och professionella film-/ mediepedagoger.

Läs mer om Ystad Studios Visitor Center och boka ett besök

Skolbio

Vi informerar och ger tips och rådgivning kring hur kommuner och skolor kan jobba med skolbio.

Läs mer om skolbio

Riktade insatser för kulturskolor

Film i Skåne har uppdraget att bistå kommunerna i deras utveckling av filmområdet och är en resurs för kulturskolor som vill jobba med film. Du kan få hjälp med pedagoger, metoder och kompetensutveckling samt tips om sökbara stöd.

Läs mer om våra insatser för kulturskolor

Kontakt

Carolina Falk

Carolina Falk

Utvecklare Barn & Unga
Barn & Unga Filmkultur
#Barn & Unga