Hoppa till huvudinnehåll
Teamet bakom kortfilmen "1-1" av Naures Sager.

Talang i fokus

Bildtext: Från visningen av "It’s Love-filmerna" på Filmfest Sundsvall. Skånes filmbidrag "1-1" av Naures Sager. Foto: Hanna Sohlberg. 

Film i Skåne arbetar aktivt, proaktivt och långsiktigt med talangutveckling. Talangutvecklingen fokuserar både på individ och projekt och syftar till att stärka individer, bolag, historier och den skånska filmbranschen. Talangutvecklingen verkar genom samverkan med partners regionalt, nationellt och internationellt, men också genom  rådgivning till individer och grupper och genom projekt, program och skräddarsydda lösningar.

Producentskap

Film i Skånes stora satsning när det gäller att utveckla nya producenter var det framgångsrika programmet "Producing People" (mer om det längre ner på sidan). Ansökningarna till programmet var många, och vi såg att det också fanns ett bredare behov av grundläggande fortbildning inom producentskap. Många yngre filmskapare och kreatörer från närliggande fält visade på en vilja att producera, men saknade den kunskap som krävs och i Sverige finns också bara ett fåtal producentutbildningar. För att möta behovet startade Film i Skåne tillsammans med Filmcentrum Syd workshopserien "Producent i Praktiken". "Producent i Praktiken" består av 5-6 interaktiva workshops och inriktar sig på områden där vi kunde se att kunskapen behövde förstärkas. Tre workshopar har hittills genomförts: "Finansiering och budget", "Avtalsskrivning och Ledarskap" samt "Producenten som ledare". Deltagarna är mellan 20-25 stycken och den interaktiva formen på workshopen syftar också till att deltagarna ska kunna kommunicera med varandra och skapa nya nätverk. Vi har sett en stor mångfald, ifråga om bakgrund och uttryck, hos deltagarna. Workshopledarna är producenterna från Producing People som nu kan dela med sig av sin kunskap till nyare förmågor i regionen.

Manus

Året var utmanande för filmbranschen och många produktioner fick ställas in eller skjutas fram. Vi såg emellertid att just i denna tid fanns en möjlighet att utveckla och arbeta med manus. Under året genomförde vi manusprojekt på internationell, nationell och regional nivå.

Film i Skåne var partner till det internationella manuslabbet "The Write Retreat". Labbet har etablerade prisbelönta mentorer som även är knutna till erkända festivaler som Sundance filmfestival, och deltagare var manusförfattare från hela världen. Från Skåne deltog en talangfull manusförfattare och regissör. Labbet hölls i år i digital form. 
För att stärka manusförfattare och det nationella nätverket var Film i Skåne partner i "Archipelago Script Lab" för andra året. 6 projekt från 6 regioner utvecklade sina filmprojekt i samråd med mentorn och gruppen. Labbet genomfördes digitalt och var ett samarbete mellan Film i Skåne, Filmbasen, Film i Uppsala, Film i Dalarna, FilmCloud och Film i Öst.
"Manusrummet" var en satsning på manusförfattare och skrivande regissörer i utveckling av sin första eller andra långfilm. Manusrummet syftade till att stärka originalhistorier, manushantverket och den skånska långfilmen, och var ett samarbete med Centrum För Dramatik Syd. 5 projekt och upphovsmakare utvecklade sina manus i samarbete med en manuskonsult under 6 månader.

Gränsöverskridande samarbeten

Under året genomfördes ett samarbete med "Serielab på Malmö Universitet" genom workshopen "Serier och Film". Samarbetet och workshopen bestod av en workshopserie om serieteckning och film, en pitchworkshop och en pitch med serietecknare som var intresserade av att utveckla sina serier till filmprojekt. Projekten pitchades till representanter från filmbranschen. Avsikten var att ta tillvara på originalhistorier. Projektet blev mycket framgångsrikt och samarbetet fortsätter i utvecklad form 2021.