Hoppa till huvudinnehåll
Bollywoodinspelning på Ribersborgsstranden i Malmö. Ett par dansar på en av bryggorna.

En filmkommision för södra Sverige

Från Oresund Film Commission till Southern Sweden Film Commission 

Redan våren 2002 initierade Film i Skåne tillsammans med Danska Producentföreningen idéen om att gemensamt marknadsföra och definiera hela Öresundsregionen som ett integrerat filmområde. Våren 2003 var finansieringen klar genom Region Skåne och dåvarande Position Skåne på den skånska sidan, samt HUR, Hovedstadens Udviklingsråd och Copenhagen Capacity på den danska sidan, med stöd från EUs Interreg 3 A.

Under hösten startade den skånsk-danska filmkommissionen. Uppdraget var att marknadsföra Öresundsregionen som filminspelningsplats på den internationella marknaden. Två filmkommisionärer fanns på plats, en med kontor i Köpenhamn och en i Malmö. Målet var att föra samman den danska och sydsvenska filmindustrin och utveckla samarbetet över sundet genom att vara katalysator för nätverksbygge, samarbete och projektutveckling mellan branscherna på båda sidor Öresund.

Utöver parterna ovan bestod styrgruppen för filmkommissionen av Film i Skåne och representanter från danska och svenska filmbranschen. 2006 tog EU-projektet slut och den skånska delen togs 2007 över av Film i Skåne och den danska delen av Copenhagen Capacity.

Den gemensamma administrationen försvann men samarbetet och det gemensamma varumärket fortsatte ytterligare nio år tills man 2016, på den danska sidan, bestämde sig för att döpa om sig till Greater Copenhagen Film i och med att man inom ramen för gränssamarbetet Köpenhamn-Skåne beslutat sig för att benämna regionen som Greater Copenhagen.

Få använde nu sig av begreppet Öresund och Film i Skåne hade redan tidigare samverkat med Blekinge kring marknadsföringen av södra Sverige som filminspelningsplats så därför blev det naturligt att döpa om filmkommissionen till Southern Sweden Film Commission.

Oavsett hur folk tänkte kring Skåne som en del av Greater Copenhagen blev det omöjligt att använda det begreppet då ingen skulle veta att det var i Sverige vi ville att de skulle filma. Trots namnsplittringen fortsatte det goda samarbetet med filmkommissionen och filmfonden i Köpenhamn.

Mikael Svensson har sedan 2007 innehaft tjänsten som kommisionär för Oresund Film Commission, sedermera Southern Sweden Film Commission. Inför jubileet bad vi honom berätta om hur det varit.

Porträtt Mikael Svensson

En kommissionärs resa

När jag inledde mitt arbete som filmkommissionär i april 2007 så var det som ett sex månaders vikariat, och Oresund Film Commission var ett nyligen avslutat EU-projekt. En vecka in tog Film i Skåne över finansieringen och huvudmannaskapet av kommissionen. Projektet permanentades och jag tackade ja till tjänsten i Ystad. Samtidigt var man i full gång med arbetet med TV serien om Wallander i Ystad Studios. 

Att marknadsföra Skåne som inspelningsplats för film- och TV produktioner kändes som ett tacksamt uppdrag och det var tydligt att det fanns ett stort intresse och en stark nyfikenhet på vår region. Alla kunde relatera till Wallander, Ingmar Bergman, Nordic Noir och inte minst Zlatan som har blivit en allt starkare symbol för Malmö och södra Sverige.

Vi hade en fin filmindustri under uppbyggnad med många spännande filmskapare och filmbolag. Det fanns verkligen ett stort intresse av att filma internationella produktioner i regionen men tyvärr så har frågan om produktionsrabatter skuggat våra möjligheter att ta emot alla de projekt som önskade komma. Under åren har vi fått förfrågningar och även beviljat location scouting till internationella storproduktioner som Guldkompassen, James Bond och Narnia. Location scouting är en central del i arbetet och jag kan inte nog poängtera min uppskattning av våra skånska location scouter. De gör ett fantastiskt arbete. 

Det har varit 13 fina och omväxlande år och jag har verkligen njutit av mitt arbete. Den absolut bästa känslan har uppkommit de gånger när alla skånska filmarbetare är ute i arbete. Då rullar allt på som det ska. Frustrationen har genomgående kretsat kring avsaknaden av produktionsrabatter – något som i princip alla andra länder kan använda sig av i sin marknadsföring. 

Cannes, en nod för de internationella kontakterna

Den första festivalen som jag deltog i var Cannes filmfestival i maj 2007. Från flygplatsen i Nice så tog jag bussen till centrala Cannes och jag glömmer aldrig hur vilsen och förvirrad jag kände mig. Jag vandrade runt bland de olika paviljongerna, försökte lära känna andra kommissionärer och producenter från hela världen. En av de första tankarna som slog mig under vistelsen i Cannes var vikten av att ha en egen plattform i Cannes. Med hjälp av mina svenska kollegor från Swedish Lapland, Stockholm och Film i Väst så invigde vi 2010 den svenska paviljongen i Cannes. Vi fick dessutom mycket god hjälp och finansiering från Visit Sweden, Svenska Institutet och Svenska Ambassaden i Paris. Vi skulle ha firat 10 års jubileum i Cannes i år men det får bli ett hejdundrande 11 års jubileum istället.

Paviljongen i Cannes
Paviljongen i Cannes.
 
Aurore de Blois och Mikael Svensson i Cannes 2017.
Aurore de Blois och Mikael Svensson i Cannes 2017.

 

Alice Bah Kuhnke testar VR för första gången i Cannes.
Dåvarande kulturminister Alice Bah Kuhnke testar VR för första gången.

Folk sitter vid bord utanför paviljongen i Cannes.

Cannes blev verkligen en dörröppnare i mitt uppdrag och jag blev introducerad både till EUFCN European Film Commissions Network och AFCI Association of Film Commissioners International som sedan har betytt oerhört mycket i mitt arbete både när det gäller kompetensutveckling och utbildning inom kommissionsarbetet. Men det skapade också en ytterligare plattform för filmkommissionen att kunna marknadsföra regionen och få direktkontakt till produktionsbolag, producenter och location managers över hela världen. Jag satt även i styrelsen i AFCI under fyra år och jag sitter för närvarande i styrelsen för EUFCN och Nordic Film Commissions. 

Skåne som internationell inspelningsplats

Under de här åren har det landat en del internationella projekt här hos oss. Jag minns speciellt de första större internationella projekten i Skåne 2008: den turkiska filmen Günesi Gördüm (I Saw the Sun) som även blev den första långfilmen med scener inspelade på Öresundsbron. Filmen blev sedan Turkiets bidrag till en Oscar. Även den franska filmen Le Père de Mes Enfants (Father of My Children) av regissören Mia Hansen-Løve spelades in i Skåne det året. Den belönades året därpå till juryns specialpris i sektionen Un Certain Regard i Cannes. 

Ett par dansar i ett rapsfält i en Bollywoodfilm.

"Jag hade lovat Film i Skåne att jag skulle få Bollywood att dansa i skånska rapsfält. Mission completed."

En oförglömlig del av mitt arbete har kretsat kring den indiska filmindustrin. Under 2011–2012 så bodde och arbetade jag i Indien. Då anställd av både Film i Skåne och Svenska Institutet var mitt uppdrag att skapa relationer och samarbeten mellan den svenska och den indiska filmindustrin. Tack vare detta arbete och samarbetet med Mirza Askari på Connecting Bollyywood så lyckades vi attrahera fem indiska filmproduktioner till Skåne och ett av mina viktigaste mål var uppfyllda. Jag hade lovat Film i Skåne att jag skulle få Bollywood att dansa i skånska rapsfält. Mission completed. 

Andra oförglömliga tillfällen är när vi bidrog till Sir Alan Parkers besök i Malmö 2014 och den enorma mediacirkus som uppstod när ett amerikanskt fimbolag ställde in sin inspelning i Malmö 2013 p.g.a. stadens antisemitiska rykte. Jag hade min telefon avstängd i en hel vecka. 

En helnordisk kommission med rötter i Santa Fé

AFCI arrangerar varje år en konferens för sina medlemmar och under hösten 2007 deltog jag på min första Cineposium i Santa Fé i New Mexico. Där genomgick jag mina första utbildningsdagar i AFCI University som än idag är den enda utbildningen i världen för filmkommissionärer. Efter fyra år av spridda utbildningsdagar blev jag sedan certifierad som en av de fem första i Europa någonsin. Jag blev tilldelad 2007 års Dancy Jones Award – ett stipendium som delas ut varje år till en nybliven filmkommissionär någonstans i världen. Stipendiet innebar ett gratis deltagande i kommande Cineposium 2008 som arrangerades i Wellington på Nya Zeeland.

På Nya Zeeland träffade jag för första gången många av mina nordiska filmkommissionskollegor och när vi återkom hem därifrån så grundade vi Scandinavian Locations, ett nätverk med kollegor från Norge, Finland och Danmark. 

När Island, Grönland, Åland och Färöarna efter 9 år sedan valde att bli medlemmar så firade vi ett 10-års jubileum och ett namnbyte i Berlin 2019. Då föddes Nordic Film Commissions.

Nordic Noir

De mest betydelsefulla produktionen under min tid måste ändå vara brittiska Wallander samt de fyra säsongerna av Bron. Med de serierna så hamnade Skåne verkligen på den internationella TV kartan och hela världen visste plötsligt var Skåne ligger. När jag under den tiden deltog som föreläsare på en konferens om filmturism i London så blev jag av en taxichaufför nekad att betala taxin eftersom jag hade arbetat med The Bridge. I Indien så uppstod ett ökat intresse för Skåne när de såg Kenneth Branaghs Kurt Wallander smyga omkring på stränder, i pittoreska stadsmiljöer samt i knallgula rapsfält. 

Till följd av Wallander och serierna Borgen, the Killing och Bron, myntades i Storbritannien uttrycket ”slow TV” som innebär att luta sig tillbaka, titta på nordiska serier och följa med handlingen på textremsorna. Aldrig hade utländska, textade serier lockat så många tittare i Storbritannien och USA. Och aldrig har jag fått så många telefonsamtal från hela världen som under de åren. Alla undrade: “Vad är receptet!?”

Kommissionärsarbetets många sidor

Mitt arbete har breddats under åren och förutom att delta i marknadsföringsaktiviteter på marknader som Cannes, Berlin, Los Angeles, London och Mumbai så har jag även deltagit i paneler, intervjuer samt hållit presentationer på en mängd platser runt om i världen. Det har handlat om allt från kommissionsarbete till filmturism och hållbar filminspelning. Skåne har deltagit i stora EU projekt både inom filmturism och grönt filmskapande. 

När jag 2008 insåg det stora internationella intresse som fanns för filmturismens utveckling i Ystad så föreslag jag att vi skulle arrangera en internationell konferens i ämnet. Ystad kommun nappade på idén och nu har Ystad kommun och Film i Skåne genomfört Mixed Reality Scandinavia 12 gånger och därigenom skapat en stark plattform inom området. Förutom i Ystad så har konferensen arrangerats i Karlskrona, Malmö och London. I december 2020 kommer vi att arrangera en digital version. I samband med 100 års firandet av Ingmar Bergmans födelse initierade jag en digital karta med inspelningsplatser i Skåne samt en separat hemsida om de inspelningar som Ingmar Bergman genomförde när han var baserad i Skåne på 1950-1960 talen. Till Bergman i Skåne

Inom hållbar filmproduktion så har vi genomfört ett antal case studies och arbetar för tillfället med att bygga upp en grön modell i samarbete med åtta andra europeiska filmfonder i nätverket CineRegios undergrupp, Green Regio. 

Plakett på stenblocken vid Hovs Hallar läser "Treasure of European Film Culture".
Hovs Hallar:  "Treasure of European Film Culture".
En kvinna håller upp en svartvit bild från Bergmanfilm vid inspelningsplatsen.
Två av inspelningsplatserna upptagna i "Bergman i Skåne".

 

Kommissionen genomgår för närvarande en stor förändring. Sedan namnbytet 2016 från Oresund Film Commission till Southern Sweden Film Commission så har det diskuterats ett samarbete mellan Skåne och de andra fem regionerna i södra Sverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. Detta arbete har nu äntligen inletts och skulle egentligen ha lanserats i Cannes i maj 2020 men nu tittar vi på andra alternativ samtidigt som vi bygger vidare på samarbetet. 

Jag ser verkligen fram emot att utveckla kommissionen tillsammans med de övriga regionerna...

Framtiden…


/Mikael

Sidan uppdaterad 04 feb 2022, kl 13:35