Hoppa till huvudinnehåll
Bild ur leranimationen Blue, Karma, Tiger. En kvinna sitter på ett tak i en stad.

Att få talang att växa

Att möta upp och stödja människor i sitt filmskapande har alltid varit del av Film i Skånes verksamhet och vision. Sedan 2009 har det specificerade uppdraget talangutvecklare varit en del av produktionssidan, en stor mängd insatser och projekt har tagits fram och genomförts tillsammans med många begåvade kreatörer.

Rollen som talangutvecklare har Hanna Sohlberg axlat. Hon inleder texten med svaret på frågan, – Vad motiverar dig i ditt arbete?  

Porträtt Hanna Sohlberg

"Varje gång en filmare känner sig stöttad och vi upplever ett ömsesidigt förtroende för varandra händer det något. 

Varje gång det skapas ett forum där människor möts på riktigt och startar samtal och samarbeten får jag fjärilar i magen. 

Varje gång nya idéer, världar och projekt möter kreatörer och andra projekt får jag inspiration som varar i flera dagar. 

Varje gång jag funderar på de idéer jag ännu inte läst och filmskapare jag ännu inte träffat blir jag otroligt nyfiken och kan knappt bärga mig tills det händer. 

Varje gång en filmskapare är trygg och nöjd med vad hen har åstadkommit är det ren magi. 

Varje gång jag tänker på de filmskapare jag har arbetat med och hur de har utvecklats och vuxit får jag en liten tår i ögat, samtidigt som stoltheten håller på att explodera i mitt bröst. 

Varje gång jag tittar mig i spegeln tänker jag... (ärligt talat) oftast på om jag har fått mustasch eller har ringar under ögonen, men de gånger jag tittar mig själv djupt i ögonen tänker jag hur tacksam jag är för att få jobba med dessa kreativa, självkritiska, roliga, ångestfyllda, smarta, kompetenta och reflekterande människor som kallas filmskapare.”  – Hanna Sohlberg

2006 öppnades Stipendiet. Stipendiet var en liten summa pengar, där också rådgivning och guidning ingick. Målet var att fånga upp unga filmare, som inte hade kommit så långt i sin karriär att de kunde söka kortfilmspengar från oss och som inte omfattades av vårt arbete med filmpedagogik. Dessa filmskapare skulle få verktyg, en chans att skapa film under mindre förhållanden och lära sig grunderna i att navigera i filmbranschen. 

2006 startades också Ung Film i Skåne, ett samarbete med Helsingborgs kommun. Samarbetet bedrevs under 3 år och innehöll workshops, seminarier och nätverksträffar för unga filmare. Nu kunde unga filmskapare både söka pengar för filmprojekt, förkovra sig inom filmen och nätverka med andra unga filmskapare. 

2009 startades BoostHbg i samarbete med Film i Skåne. Tillsammans skapades ett talangprogram, där så kallade semi-professionella filmskapare fick stöttning för att komma vidare i sina karriärer. Samtidigt så upprättades en speciell tjänst på Film i Skåne med fokus på talangutveckling. En speciell pott med samproduktionsmedel för film i kortare format upprättades också för filmskapare på väg. 

Åren som följt efter det har varit fullspäckade med insatser, stöd och aktiviteter för talangfulla filmskapare. Ett starkt fokus på individ och inte bara projekt har utvecklats. Skräddarsydda lösningar för att möta filmskaparen där de är just då, långvariga relationer med kreatörerna och aktiva nätverk och utbyten i det lilla och det stora har varit viktiga metoder i fokus. Att våga testa nya vägar och samarbeten, våga göra fel och göra om och att sätta rådgivning och tilltro till kreatörerna i centrum har blivit en bas i arbetet med talangutveckling. Att vara proaktiv, lyssna på kreatörernas behov och sedan agera har varit lika centralt.

Att våga testa nya vägar och samarbeten, våga göra fel och göra om och att sätta rådgivning och tilltro till kreatörerna i centrum har blivit en bas i arbetet med talangutveckling. Att vara proaktiv, lyssna på kreatörernas behov och sedan agera har varit lika centralt.

Vilka aktiviteter, stöd och insatser talar vi om? Några exempel presenteras nedan. 

Programmet, ett utvecklingsprogram för filmskapare på väg, genomfördes 3 gånger tillsammans med BoostHbg. 5-6 team med filmskapare fick utveckla projekt i gruppen under 1 års tid. De erbjöds regelbunden rådgivning, skräddarsydda workshops, nätverk med Filminstitutet och kollegor runt om i landet och en dramaturg. Många av de filmskapare som under denna tid hade kortfilmer i utveckling och vi lärde känna under programmet arbetar nu med de långa formaten och är kvar i vårt nätverk. 

Pure Fiction (2013-2016) var ett utvecklingsprogram för debuterande kvinnliga regissörer. 6 regissörer fick under 1,5 års tid utveckla sig som filmskapare och sina långa spelfilmsprojekt. Projektet genomfördes under 3 omgångar och var ett samarbete med Film Stockholm/Filmbasen. 

Från 2009 har Film i Skåne varit aktiva i många nationella satsningar och projekt och samverkar med festivaler, andra produktioncenter, TV-kanaler, Filminstitut och en variation av organisationer. Film i Skåne var bland annat med och startade Uppsala talangdagar och är planeringsgruppen för Fårö Talangdagar. Film i Skåne var också en aktiv part och deltog i styrgruppen för Moving Sweden. 

Deltagare i Archipelago Script Lab
Från Archipelago Script Lab

 

Deltagare i ett av Film i Skånes talangutvecklingsprogram.
Deltagare i ett av Film i Skånes talangutvecklingsprogram.

 

2015 startades Screen Talent Europe, ett nätverk av nordeuropeiska filmorganisationer med ett fokus på talangutveckling, och Film i Skåne blev aktiva medlemmar. Sedan dess har ett stort antal aktiviteter och utbyten genomförts för filmskapare från partnernas organisationer och Film i Skåne har genom nätverket funnit flera internationella partners och genomfört projekt med dessa. Inom nätverket utbyts erfarenheter, information och metoder och har bidragit med stor kunskap för Film i Skåne. 

Producing People startades 2016 och är ett 2-årigt program för producenter. Programmet har ett fokus på individen och inte på enskilda filmprojekt. Projektet tillämpar co-learning, där deltagarna delar kompetens inom gruppen och själva i stor utsträckning tar ansvar för att fylla sina kunskapsluckor och utvecklas som individ och producent. Film i Skåne står för ramarna och det trygga rummet. Målet är att stärka producenterna i sin yrkesroll och i förlängningen skapa bättre förutsättningar inom filmbranschen. Med Producing People har vi samarbetat med andra utvecklingsprogram, nationellt och internationellt. 

Tre deltagande intervjuas på Screen Training Ireland
Screen Training Ireland. Foto: Matt Kavannagh

 

Sammanfattningsvis försöker vi inom talangutveckling att arbeta med följande element som många filmskapare ofta talar om att de behöver för att utvecklas som filmskapare: Nätverk, ingångar till filmstöd och bransch, synlighet, feedback, förtroende, utrymme för utforskande men också träning, kompetensutveckling, kunskap, fördjupning, trygga rum, rådgivning och inspiration.

Arbetet med talangutveckling ger oss mycket inspiration och hopp inför framtiden och tiden vi lever i just nu!

 


Huvudbild: Ur filmen "Blue, Karma, Tiger" av Mia Hulterstam och Cecilia Actis

Sidan uppdaterad 04 feb 2022, kl 13:35