Hoppa till huvudinnehåll

Ansök – festival och arrangemang

Film i Skåne deltar som samarrangör av visningsarrangemang av regional, nationell eller internationell karaktär som sker i Skåne. Insatser från Film i Skåne kräver lokal medfinansiering och kommunal förankring. Ansökan görs online till Film i Skåne.

Ansökningar behandlas i två omgångar under 2024:

5 april för arrangemang med löpande program under 2024 eller festivaler under perioden juli - december 2024.

8 november för arrangemang under perioden januari - juni 2025.

Vid ansökan till oss efterfrågar vi ett antal dokument. Se till att ha dessa tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. En ofullständig ansökan kan inte skickas in. Observera att dokumenten behöver ha formatet PDF. Nedan finns också en Ansökningsguide som ger dig råd, tips och förklaringar inför ansökan.

Checklista för ansökan

Dokument som behöver bifogas i ansökan:

  • Projektbeskrivning 
  • Budget
  • Finansieringsplan
  • Tidsplan
  • Plan för publikarbete
  • Plan för hållbart (klimatvänligt) arrangemang
  • Extra bilaga 1 - frivilligt (kan tex vara ett cv eller marknadsföringsmaterial som redan är klart)

Dessutom registreras ansvarig producent för ansökan med kontakt – och personuppgifter.
Beslut skickas ut till den e-postadress som är angiven i ansökan. Efter beviljad insats och påskrivet kontrakt behöver du som ansökt skicka en faktura till oss på angivet belopp enligt kontrakt. Se all info om fakturering här: https://filmiskane.se/sv/om-oss/adress-och-faktura-invoice

Redovisning av genomfört arrangemang sker via mail till jeanette@filmiskane.se och ska på ett enkelt sätt följa din ansökan. Genomfördes arrangemanget enligt planen, vad ändrades längs vägen och varför? Utfallet får gärna vara detaljerat så vi kan se hur ändringar beroende på t.ex finansiering disponerades om. Skicka gärna redovisningen så snart som möjligt efter genomförandet.

Efter inskickad och godkänd redovisning kan du skicka in din slutfaktura.

Ansök här / Apply here

Fält markerade med (*) är obligatoriska. / Boxes marked with (*) are required.

Organisation /Organisation
Obligatoriskt / Required (*)

 
Producent / Producer
Obligatoriskt / Required (*)

 
Information om projektet / Project information
Obligatoriskt / Required (*)

 
Uppladdning av filer / Uploading of files
Obligatoriskt med undantag för Extra bilaga. Observera att vi bara kan ta emot pdf-filer samt att maximal storlek för varje fil är 30 MB. /

Required, with the exception of Extra attachment. Note that we only accept pdf files up to a maximum size of 30 MB per file.

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för det ändamål som beskrivs i formuläret. Här kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur Film i Skåne hanterar personuppgifter.

Your personal data is collected and processed for the purpose stated in this form. For more information about your GDPR rights and how Film i Skåne handles personal data, please contact Film i Skåne.

There was some issue with your form submit

In order to successfully submit, you need to do the following

Sidan uppdaterad 17 jan 2024, kl 13:20