Hoppa till huvudinnehåll

Se Film i Skolan-dagen under BUFF här!

Barn och unga

Film i Skolan-dagen under BUFF 2022 sändes från Ystad Studios den 22 mars och var ett samarrangemang mellan Film i Skåne, Svenska Filminstitutet och FOMP (Föreningen Film-och mediepedagogik). Temat var: Filmen som språk - i en tid dominerad av rörliga bilder behövs kunskap om filmens språk. Film i skolan-dagen bjuder på föreläsningar och filmvisningar om allt från hur filmen genom sitt universella språk kan tjäna/verka som brygga mellan människor, till konkreta lektionsupplägg kring hur man undervisar om filmhistorien. Här kan du se sändningen i efterhand.

Program

13:00 SÄNDNINGEN STARTAR

Programledare är Fatima Khayari, projektledare Film och samhälle på Svenska Filminstitutet, och Carolina Falk, Konsulent Barn och Unga på Film i Skåne.

Ystad Studios Visitor Center - hub för filmpedagogisk utveckling

Första gästen är John Belfrage som är filmpedagog i Film i Skånes frilansnätverk ”Beställ en film-/mediepedagog”. Han jobbar även som filmpedagog i Ystad Studios Visitor Center (YSVC).John och Carolina berättar om det filmpedagogiska utbud som finns tillgängligt för skolklasser och andra intresserade i YSVC. Vi ser också två korta filmer inspelade i YSVC, "YSVC intro" (02:22) samt "KulturCrewÅstorp" (02:06).

Att genom film göra sig själv och sin värld synlig

Vi ser filmen "Det var en gång ett filmkollo…" (15 min) gjord av vår nästa gäst; filmpedagog Pia Ivarsson. Under åren 2013-2020 har Film Skåne drivit ett filmprojekt för ungdomar med funktionsvariation, där Pia har varit en av initiativtagarna samt konstnärlig ledare genom hela projektet. I filmen, som är en del av dokumentationen, intervjuas några av deltagarna. På hemsidan ”Fyra filmkollon och ett mentorskapsprogram” kan man ta del av Pias dokumentation i sin helhet och få våra bästa tips och samlade erfarenheter.

Länk till dokumentationen: https://filmiskane.se/sv/fyra-filmkollon-och-ett-mentorskapsprogram

FOMP & andra filmpedagogiska resurser

Vi välkomnar Carin Granath, ordförande i FOMP, Föreningen Film- och mediepedagogik och Filmkonsulent på Film i Sörmland. Carin berättar om FOMP:s arbete samt tipsar om filmpedagogiska resurser från bland annat Filmregionerna.

En filmhistorisk resa med Filminstitutet  

I en tid dominerad av rörliga bilder behövs kunskap om filmhistoria i skolan. Fatima Khayari från Svenska Filminstitutet presenterar det rykande färska materialet "En filmhistorisk resa" (25 min). Det blir en färd från en av de första svenska filmerna fram till 2000-talet. Materialet består av filmklipp, texter och handledningar kring filmens uppbyggnad och utveckling, och riktar sig till dig som är lärare i årskurs 7-9. Bered er på en filmisk nostalgitrip!

Med kameran som verktyg för att skapa mening och lära (38 min)

I filmen presenterar Burlövs kommun ett utvecklingsarbete kring hur kameran kan användas som ett verktyg för att skapa mening och lära. Medan Anna Foley och Glenn Kvist från Dalslundskolan åk 4–6 delar med sig av erfarenheter och exempel från sin undervisning, argumenterar Maria Söderling för varför mer forskning behövs kring kameran som verktyg, samt beskriver hur hon inom ramen för utvecklingsarbetet samlar material till sin avhandling. Maria Söderling deltar live och svarar på frågor efter filmen.

Fatima & Carolina summerar

16:00 SLUT